Świadczenia nie objęte refundacją NFZ

 • Diagnoza i terapia psychologiczna

 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI)

 • Grupowa terapia jąkania dla dzieci i dorosłych

 • Szkolenia z zakresu techniki mowy i emisji głosu

 • Praktyki studenckie i staże zawodowe

 • Terapia słuchu met. dr. K. Johansena (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) u których stwierdzono:

 • zaburzenia uwagi słuchowej
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysleksję
 • Wspomaganie rozwoju dziecka - Metoda Freda Warnke:

Rodzicu, możesz skutecznie pomóc swemu dziecku, jeśli zauważysz, że:

 • Wykazuje opóźniony rozwój mowy oraz jej intonacji i prozodii

 • Miewa trudności z rozumieniem pytań i poleceń kierowanych do niego z różnych kierunków

 • Mówi cicho i monotonnie, albo zbyt szybko i głośno Bywa nadwrażliwe na dźwięki

 • Czuje się zawsze zmęczone po przebywaniu w głośnym środowisku

 • Doświadcza częstych bólów głowy

 • Ma krótką zdolność utrzymania uwagi

 • Zwraca przesadnie uwagę na nieistotne bodźce słuchowe

 • Wykazuje nadmierną potrzebę hałasowania

 • Z trudem uczy się i zapamiętuje sekwencje dźwięków podczas nauki dni tygodnia, nazw miesięcy, tabliczki mnożenia itp.

 • Ma trudności z zapamiętaniem lub/i powtórzeniem usłyszanej informacji

 • Popełnia wiele błędów językowych, gramatycznych, ortograficznych

 • Nie lubi uczyć się języka obcego

 • Ma nieprawidłową postawę ciała ze wzmożonym lub obniżonym napięciem w obrębie kończyn górnych

 • Doświadcza problemów z kontrolą wzrokowo- ruchową

 • Z trudem uczy się czynności codziennych (zapinanie guzików, sznurowanie itp.)

 • Ma trudności w wykonywaniu kontrolowanych, precyzyjnych ruchów palców oraz trudności podczas manipulowaniu drobnymi przedmiotami

 • Nie lubi zabaw manualnych

 • W szkole ma trudności z pisaniem, rysowaniem, malowaniem.

Wymienione kłopoty mogą wskazywać na występowanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz zaburzony rozwój funkcji manipulacyjnych rąk zachodzących pod kontrolą wzroku.

Wszystko to może prowadzić do trudności w początkowym etapie nauki czytania i pisania, a w dalszej kolejności do narastających niepowodzeń szkolnych o charakterze dyslektycznym.

 

 

 /></a></p>
        <p><a href=