Co robimy

Zajmujemy się leczeniem  zaburzeń  mowy u dzieci i u dorosłych.


Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • logopedii ogólnej 
  • neurologopedii
  • diagnozy i terapii psychologicznej
  • diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej (SI) małych dzieci
  • diagnozy i terapii pedagogicznej
  • logopedii artystycznej
  • prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej dla małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (ORM), pacjentów jąkających, pacjentów po usunięciu krtani i  osób dbających o kulturę żywego słowa
  • Współpracujemy z uczelniami kształcącymi studentów logopedii, neurologopedii – prowadzimy praktyki studenckie i staże zawodowe.
  • W uzasadnionych klinicznie przypadkach, realizujemy wizyty domowe na terenie Warszawy