NFZ

Poradnia od 9 lat współpracuje  z Narodowym Funduszem Zdrowia i w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oferu je Państwu swoje usługi w dwóch dzielnicach Warszawy –Targówek i Bemowo. 

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na lata 2015-2016/2017/2018 w ramach którego, przyjmujemy  pacjentów bezpłatnie.

Szczegółowe warunki przyjęć w zakładce Zapisy

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAW PACJENTA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z paragrafem 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.Nr.252 poz.16.97), dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

- OŚWIADCZENIE PACJENTA, o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. WZORY

- OŚWIADCZENIE PACJENTA, o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. WZORY