Praktyki studenckie - informacje dla studentów III roku UW

Praktyki studenckie 2017/2018 - w toku.

Dojazd na Bartniczą:


Dojazd na Wrocławską: