Cennik

Cennik:

- Diagnoza logopedyczna - 130 PLN
- Diagnoza neurologopedyczna - 160,00 PLN
- Terapia logopedyczna - 75,00 PLN
- Terapia neurologopedyczna - 90,00 PLN
- Diagnoza SI - 3X140,00 PLN (od 01.05.2022 zmiana stawki - 150,00 PLN)
- Terapia SI - 110,00 PLN (od 01.05.2022 zmiana stawki - 120,00 PLN)
- Diagnoza Johansena - 280,00 PLN
- Terapia Johansena - 170,00 PLN
- Diagnoza miofunkcjonalna - 150,00 PLN
- Terapia miofunkcjonalna - 90,00 PLN
- Diagnoza Metody Krakowskiej - 150,00 PLN
- Terapia Metody Krakowskiej - 90,00 PLN
- Test kompetencji językowej - 150,00 PLN
- Badanie inteligencji - 280,00 PLN
- Konsultacja psychologiczna - 150,00 PLN
- Diagnoza fizjoterapeutyczna - 130,00 PLN
- Ćwiczenia (0,5h/45 min) - 70,00/90,00 PLN
- Diagnoza terapii reki - 130,00 PLN
- Terapia reki - 75,00 PLN
- Terapia grupowa afazji - 50/60,00 PLN
- Logorytmika - 45,00 PLN
- K-taping logopedyczny - 50/30,00 PLN
- Elektrostymulacja  logopedyczna - 60,00 PLN (jedna okolica np.podniebienie miękkie)
- Ćwiczenia dykcyjno-artykulacyjne, technika mowy i emisja głosu - 90,00 PLN
- Test słuchu mownego - 120,00 PLN