Cennik

Diagnoza neurologopedyczna (0,5 h) - 120,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna (1 h) - 160,00 zł
Terapia neurologopedyczna - 65,00 zł
Diagnoza SI - 3x140,00 zł
Terapia SI - 110,00 zł
Diagnoza Johansena - 260,00 zł
Terapia Johansena - 150,00 zł
Terapia logopedyczna - 65,00 zł
Ćwiczenia dykcyjno-artykulacyjne - 60,00 zł (terapię prowadzi logopeda-aktor)
Konsultacja psychologiczna - 120,00 zł
Cwiczenia grupowe, logorytmiczne - 30,00 zł
Terapia ręki - 65,00 zł
Diagnoza miofunkcjonalna - 120,00 zł - 200,00 zł
Terapia miofunkcjonalna - 90,00 zł
K-taping logopedyczny- 50,00 zł / 30,00 zł
Terapia grupowa afazji 2 x 45 min - 50,00 PLN, 1 x 45 min - 30,00 PLN
Diagnoza fizjoterapeutyczna - 110,00 PLN, Ćwiczenia - 45 min - 80,00 PLN
Diagnoza Metody Warncego - 120,00 PLN  Ćwiczenia - 0,5 h - 50,00 PLN
Diagnoza TUS - 120,00 PLN Ćwiczenia - 45 min - 50,00 PLN
Badanie inteligencji - 250,00 PLN, interpretacja wyników - 120,00 PLN
Diagnoza integracji sensorycznej - 360,00 PLN - 480,00 PLN - w przypadku dzieci u których jest wymagane dodatkowe spotkanie diagnostyczne.