Cennik

Cennik do 30.11.2021 r.

Diagnoza neurologopedyczna (0,5 h) - 120,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna (1 h) - 160,00 zł
Terapia neurologopedyczna - 65,00 zł
Diagnoza SI - 3x140,00 zł
Terapia SI - 110,00 zł
Diagnoza Johansena - 260,00 zł
Terapia Johansena - 150,00 zł
Terapia logopedyczna - 65,00 zł
Ćwiczenia dykcyjno-artykulacyjne - 60,00 zł (terapię prowadzi logopeda-aktor)
Konsultacja psychologiczna - 120,00 zł
Cwiczenia grupowe, logorytmiczne - 30,00 zł
Terapia ręki - 65,00 zł
Diagnoza miofunkcjonalna - 120,00 zł - 200,00 zł
Terapia miofunkcjonalna - 90,00 zł
K-taping logopedyczny- 50,00 zł / 30,00 zł
Terapia grupowa afazji 2 x 45 min - 50,00 PLN, 1 x 45 min - 30,00 PLN
Diagnoza fizjoterapeutyczna - 110,00 PLN, Ćwiczenia - 45 min - 80,00 PLN
Badanie inteligencji - 250,00 PLN, interpretacja wyników - 120,00 PLN
Diagnoza integracji sensorycznej - 360,00 PLN - 480,00 PLN.

Cennik od 1.12.2021 r.

- Diagnoza logopedyczna - 130 PLN
- Diagnoza neurologopedyczna - 160,00 PLN
- Terapia logopedyczna - 75,00 PLN
- Terapia neurologopedyczna - 90,00 PLN
- Diagnoza SI - 3X140,00 PLN
- Terapia SI - 110,00 PLN
- Diagnoza Johansena - 280,00 PLN
- Terapia Johansena - 170,00 PLN
- Diagnoza miofunkcjonalna - 150,00 PLN
- Terapia miofunkcjonalna - 90,00 PLN
- Diagnoza Metody Krakowskiej - 150,00 PLN
- Terapia Metody Krakowskiej - 90,00 PLN
- Test kompetencji językowej - 150,00 PLN
- Badanie inteligencji - 280,00 PLN
- Konsultacja psychologiczna - 150,00 PLN
- Diagnoza fizjoterapeutyczna - 130,00 PLN
- Ćwiczenia (0,5h/45 min) - 70,00/90,00 PLN
- Diagnoza terapii reki - 130,00 PLN
- Terapia reki - 75,00 PLN
- Terapia grupowa afazji - 50/60,00 PLN
- Logorytmika - 45,00 PLN
- K-taping logopedyczny - 50/30,00 PLN
- Elektrostymulacja  logopedyczna - 60,00 PLN (jedna okolica np.podniebienie miękkie)
- Ćwiczenia dykcyjno-artykulacyjne, technika mowy i emisja głosu - 90,00 PLN
- Test słuchu mownego - 120,00 PLN