Świadczenia nie objęte refundacją NFZ

 • Ćwiczenia w sali terapeutycznejDiagnoza i terapia psychologiczna
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI)
 • Grupowa terapia jąkania dla dzieci i dorosłych
 • Szkolenia z zakresu techniki mowy i emisji głosu
 • Praktyki studenckie i staże zawodowe
 • Terapia słuchu met. dr. K. Johansena (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) u których stwierdzono:
  • zaburzenia uwagi słuchowej
  • opóźniony rozwój mowy
  • dysleksję
 • Wspomaganie rozwoju dziecka - Metoda Freda Warnke:

    Rodzicu, możesz skutecznie pomóc swemu dziecku, jeśli zauważysz, że:

 • Wykazuje opóźniony rozwój mowy oraz jej intonacji i prozodii
 • Miewa trudności z rozumieniem pytań i poleceń kierowanych do niego z różnych kierunków
 • Mówi cicho i monotonnie, albo zbyt szybko i głośno Bywa nadwrażliwe na dźwięki
 • Czuje się zawsze zmęczone po przebywaniu w głośnym środowisku
 • Doświadcza częstych bólów głowy
 • Ma krótką zdolność utrzymania uwagi
 • Zwraca przesadnie uwagę na nieistotne bodźce słuchowe
 • Wykazuje nadmierną potrzebę hałasowania
 • Z trudem uczy się i zapamiętuje sekwencje dźwięków podczas nauki dni tygodnia, nazw miesięcy, tabliczki mnożenia itp.
 • Ma trudności z zapamiętaniem lub/i powtórzeniem usłyszanej informacji
 • Popełnia wiele błędów językowych, gramatycznych, ortograficznych
 • Nie lubi uczyć się języka obcego
 • Ma nieprawidłową postawę ciała ze wzmożonym lub obniżonym napięciem w obrębie kończyn górnych
 • Doświadcza problemów z kontrolą wzrokowo- ruchową
 • Z trudem uczy się czynności codziennych (zapinanie guzików, sznurowanie itp.)
 • Ma trudności w wykonywaniu kontrolowanych, precyzyjnych ruchów palców oraz trudności podczas manipulowaniu drobnymi przedmiotami
 • Nie lubi zabaw manualnych
 • W szkole ma trudności z pisaniem, rysowaniem, malowaniem.

    Wymienione kłopoty mogą wskazywać na występowanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz zaburzony rozwój funkcji manipulacyjnych rąk zachodzących pod kontrolą wzroku.

    Wszystko to może prowadzić do trudności w początkowym etapie nauki czytania i pisania, a w dalszej kolejności do narastających niepowodzeń szkolnych o charakterze dyslektycznym.