Nasz personel

W naszych poradniach pracuje zespół kilkunastu doświadczonych neurologopedów, logopedów, psychologów oraz terapeutów, legitymujących się bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno na studiach specjalistycznych jak i na studiach podyplomowych,  kursach i  szkoleniach specjalistycznych.

Wszyscy specjaliści posiadają dyplomy i certyfikaty w wymaganych zakresach wiedzy, co gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie. Stanowimy zespół ambitnych i dynamicznych specjalistów dbających o swój stały rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

 

Anna Woźniakowska – dyrektor Poradni Logopedycznej LOGANN, spec.zaburzeń mowy, neurologopeda, terapeuta mowy.

    Wykształcenie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie – studia podyplomowe na kierunku logopedia
 • Studia podyplomowe z neurologopedii

    Certyfikaty:

 • certyfikat zawodowy logopedy
 • certyfikat terapeuty mowy
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Nowoczesne technologie w leczeniu osób po udarze mózgu”
 • certyfikat uczestnictwa „RETT Edukacja – systemy śledzące wzrok i umożliwiające obsługę komputera za pomocą wzroku jako wsparcie osób z zespołem RETT’a i innymi niepełnosprawnościami”

    Doskonalenia zawodowe:

 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii afazji
 • szkolenie z zakresu rehabilitacji głosu i mowy u osób po laryngektomii
 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii jąkania
 • szkolenie z zakresu wielospecjalistycznej terapii dzieci z rozszczepami
 • kurs logopedii praktycznej
 • szkolenie „Video Home Training”
 • szkolenie z zakresu techniki mowy i emisji głosu
 • sympozjum naukowe – Komunikacja w Zaburzeniach Neurologicznych
 • udział w konferencjach naukowych (VII Międzynarodowa Konferencja Krajów Europy Środkowej i inne)

    Dyplomy uznania i podziękowania za profesjonalizm, otrzymane od:

 • dyrektora Branżowej Kasy Chorych
 • rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • pacjentów dorosłych i rodziców pacjentów Poradni

    Doświadczenie zawodowe:

 • praca w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie-Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • nauczyciel  akademicki w latach 2004/2005
 • kształtowanie umiejętności praktycznych u studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni kształcących logopedów
 • własna praktyka zawodowa w zakresie leczenia zaburzeń mowy (25 letni staż pracy)
 • diagnoza i terapia logopedyczna , diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami w komunikacji werbalnej

    Szkolenia:

 • Komunikacja ma znaczenie. Strategie AAC w pracy z dorosłymi osobami
 • z poważnymi problemami w porozumiewaniu się.
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy. Wczesna opieka logopedyczna
 • nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.
 • Ocena ruchomości języka w odniesieniu do wędzidełka języka w aspekcie czynności
 • prymarnych i artykulacji
 • Komunikacja w zaburzeniach neurologicznych-diagnoza afazji
 • AAC w pracy z dorosłymi osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się (apraksją, afazją, postępującymi chorobami układu nerwowego)
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Diagnoza interdyscyplinarna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym
 • Skuteczne techniki płynnego mówienia
 • Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój mowy u dzieci
 • Ćwiczenia zmniejszające nosowanie u dzieci i osób dorosłych
 • Masaż wg Castillo Moralesa - punkty neuromotoryczne
 • Badanie logopedyczne - Dyzartria (wg Frenchay Dysarthria Assessment)
 • Bierność osób z dysfunkcjami mózgu i sposoby jej przezwyciężania
 • Emisja głosu - ustalenie wysokości głosu odpowiedniego dla danej osoby
 • Odruchy niemowlęce w obrębie twarzy i ich wpływ na artykulację
 • Covid-19 Rehabilitacja logopedyczna
 • "Motoryczny trening karmienia w aspekcie funkcji prymarnych - diagnoza, terapia, warsztat logopedyczny" - Instytut Edukacji Logopedycznej

 

Aleksandra Majewska - Logopeda, zastępca Dyrektora Poradni Logopedycznej Logann


Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski Wydział polonistyki, filologia polska
 • Uniwersytet Warszawski - Logopedia - Studia Podyplomowe

Szkolenia:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Terapia manualna w logopedii
 • Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslali
 • Efektywne postepowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego
 • Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej
 • Rotacyzm- metodyka postępowania w terapii rotacyzmu
 • Opóźniony a zaburzony rozwój mowy-diagnoza różnicowa i wskazówki do działań
 • Pozycja spoczynkowa języka
 • Staw-skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy-podejście przyczynowo-objawowo-funkcjonalne
 • Diagnoza funkcjonalna i terapia afazji u osób dorosłych
 • Opóźniony rozwój mowy - rozwiązania praktyczne
 • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją (Metoda Krakowska)
 • Zaburzenia języka o podłożu neurologicznym
 • Afazja u osób dorosłych
 • Lateralizacja w terapii logopedycznej - diagnostyka, znaczenie, terapia
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka
 • Rotacyzm - terapia krok po kroku
 • Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją
 • Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).
 • Zespoły otępienne: diagnoza i terapia zaburzeń językowych i komunikacyjnych
 • Jąkanie - sesja pytań i odpowiedzi
 • Choroba Alzheimera - co należy wiedzieć, na co zwrócić uwagę, jakie kroki podjąć w kierunku diagnozy. Niefarmakologiczne formy terapii
 • Dyzartria wyzwaniem logopedy
 • GORA - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów (część teoretyczna i praktyczna)
 • Diagnozowanie niespecyficznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi
 • 100 pomysłow na afazje - trening umiejętności pragmatycznych oraz odbioru informacji
 • 100 pomysłów na afazje - trening tworzenia wypowiedzi,czytania i pisania
 • Afazja - to proste. Jak diagnozować i opisać zaburzenia językowe u dorosłych
 • Tradycyjna a strategiczna terapia dyslalii obwodowej
 • Lewa półkula mózgu i jej zaburzenia-diagnoza i terapia w ujęciu praktycznym
 • Pacjent z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu-wskazowki do diagnozy i terapii
 • Jak sobie radzić z nosowaniem w praktyce logopedycznej.
 • Choroby neurozwyrodnieniowe- praca w zespole interdyscyplinarnym.
 • Diagnoza i terapia dyzartrii
 • Zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne półkul mózgowych
 • Dysfunckje i parafunkcje narządu mowy oraz ich wpływ na mowę
 • Terapia logopedyczna u pacjentów wybudzanych ze śpiączki i z zespołem zamknięcia
 • Seplenienie międzyzębowe - postępowanie terapeutyczne
 • Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją
 • Oddychanie w praktyce logopedycznej
 • Dysfagia neurogenna u osób doroslych
 • Covid 19- rehabilitacja logopedyczna
 • Zaburzenia poznawcze u chorych po incydentach neurologicznych
 • Diagnoza i terapia rotacyzmów
 • Motoryczne zaburzenia mowy – dyzartria
 • Emisja głosu
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
 • ORM - autorska propozycja postępowania z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Dziecko z padaczką w diagnozie i terapii logopedycznej
 • Dziecko z afazją w szkole i przedszkolu
 • Terapia logopedyczne głosek tylnojęzykowych oraz nowa metoda wywołania [k], [g]
 • Rotacyzm - autorska terapia rotacyzmu A. Banaszkiewicz
 • Motoryczne zaburzenia mowy - apraksja
 • Terapia logopedyczna u pacjentów z zaburzeniami otępiennymi
 • Zespoły objawów afatycznych u dorosłych
 • Prawa półkula mózgu - czy potrzebne jest wsparcie logopedy
 • Mowa bezdźwięczna,kinestezja artykulacyjna - postępowanie logopedyczne
 • Podstawy anatomii dla logopedów- mięśnie głowy i szyi
 • Komunikacja z osobą starszą
 • Zmiany funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się
 • Certyfikowane szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzie Karta Oceny Słuchu Fonemowego (233/2021/KOSF)
 • Jak spowolnić bardzo szybka i niewyraźną mowę u osoby dorosłej
 • Wędzidełko - studia przypadków
 • Diagnoza i ortodoncja dla logopedów- diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym.
 • Pacjent z rozszczepem podniebienia w gabiencie logopedycznym
 • Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego w praktyce logopedycznej
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne
 • AAC - alternatywne i wspierające formy komunikacji

 

Agnieszka Mikołajczyk - od 2007 r. jestem technikiem fizjoterapii, w 2011 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie, a od 2014 r. posiadam tytuł magistra fizjoterapii uzyskany na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Od ponad 10 lat pracuję jako fizjoterapeuta. Przez ten czas współpracowałam z wieloma placówkami rehabilitacyjnymi, gdzie nabywałam doświadczenie zawodowe: Przychodnia Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim, Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu, Lux Med, Biomed, klub dla aktywnych „Magia Ruchu”, Fundacja Perpetuum Mobile, Centrum Medyczne Vimed w Warszawie.
Uczestniczę systematycznie w szkoleniach, kursach i konferencjach, głównie o tematyce dziecięcej. Od 2015 r. jestem certyfikowanym terapeutą NDT-Bobath, co uprawnia mnie do prowadzenia terapii niemowląt. Swoje działania fizjoterapeutyczne wzbogacam także wiedzą z zakresu integracji sensorycznej (od 2016 r. jestem certyfikowanym terapeutą SI).
Najwięcej satysfakcji sprawia mi praca z dziećmi. Lubię, gdy pacjent angażuje się w terapię. Podczas pracy wspomagam się wieloma technikami, mającymi na celu przynieść zamierzony rezultat.

 

mgr Dorota Danisz - audiofonolog, protetyk słuchu, logopeda

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie - logopedia

Szkolenia:

 • Logorytmika - ruch słuch słowo ProCentrum
 • Elementy Metody Werbo-Tonalnej
 • Opóźniony Rozwój Mowy

Doświadczenie:

 • Audiofonolog w Centrum Medycznym Medicover Warszawa od 2018 roku
 • Logopeda w Poradni Logopedycznej Logann od 2019 roku
 • Protetyk słuchu w Medika Aparaty Słuchowe (IV 2017- VI 2018)
 • Audiofonolog w Centrum Medyczne Aurismed, (VI 2016 - III 2017)
 • Logopeda w Poradni Psychologicznej EGO (2019)
 • Praktyki logopedyczne w Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" (2019)
 • Praktyki w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wada Słuchu PZG (2016)
   

mgr Anna Szulga - fizjoterapeutka, technik masażysta. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz dwuletnie Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu na kierunku Technik Masażysta. Z pacjentami pracuję od 2011 roku. Zawsze interesowała mnie neurologia i rehabilitacja neurologiczna. Pracowałam z dorosłymi (osoby po udarze, urazach rdzenia kręgowego, pacjenci z bólami kręgosłupa) oraz dziećmi (wady genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, wady postawy i inne). Doświadczenie zdobywałam podczas licznych godzin praktyk w szpitalach klinicznych a także na samodzielnym stanowisku pracując m.in. w przedszkolu specjalnym i przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży. Prowadziłam rehabilitację indywidualną oraz grupową.

    Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs kinesiology taping
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne pierwszego stopnia
 • Szkolenie “Terapeuta cień. Praca z dzieckiem z autyzmem lub zespołem Aspergera”Kurs “Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej-SI pierwszego stopnia”
 • Kurs “Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych”
 • K.O.R.P standaryzowane narzędzie do oceny rozwoju prawidłowego/nie prawidłowego dziecka w wieku od 3 mc życia do 9 r.ż.
 • Kurs metoda Knillów
 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs “Terapia ręki u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”
 • Kurs podstawowy „Stymulacja bazalna”
 • Kurs metoda “Therasuit Basic”

    Dodatkowo wykonuje masaże:

 • klasyczny
 • leczniczy
 • drenaż limfatyczny
 • sportowy
 • Shantala
 • izometryczny
 • relaksacyjny

 

Aleksandra Machura - psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Absolwentka psychologii klinicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej oraz edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach, m.in. w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, prowadząc warsztaty wychowawcze dla rodziców w warszawskich żłobkach, a także jako psycholog, pedagog i doradca zawodowy podczas kilkunastoletniej pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
Prowadzi terapię z osobami dorosłymi, dodatkowo specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuję  w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu.

 

mgr Paula Wołosik - logopeda, nauczyciel języka polskiego, certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Praktykę zawodową zdobyła m.in. na oddziałach neonatologicznych, neurologicznych i dziecięcych Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej oraz szpitali przy ul. Banacha i Lindleya. Pracowała z dziećmi z wadą słuchu i uszkodzeniami neurologicznymi. Dodatkowo odbywała praktyki z osobami dorosłymi po udarach, ze schorzeniami neurologicznymi oraz po laryngektomii (Klinika Otolaryngologiczna Szpitala przy ul. Banacha). Prowadziła diagnozę i terapię dzieci i młodzieży w licznych placówkach prywatnych i oświatowych. Pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu, dziećmi jąkającymi się oraz z dziećmi z potrzebami kształcenia specjalnego. Z racji zainteresowania tematyką autyzmu dodatkowo odbyła staż w Przedszkolu „Kamyk Zielony” w Warszawie oraz pracowała w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z autyzmem.

Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego.

    Głównymi celami programu są:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych
 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych
 • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny

    Dzieci zdobywają możliwość:

 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji
 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego
 • poprawę koncentracji uwagi
 • pohamowania spontanicznych reakcji
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej
 • poprawy samoocen

TUS skierowany jest do dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem na różne sytuacje społeczne.

 

Izabela Karolewicz-Bialinis - Terapeuta Integracji Sensorycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Studia Podyplomowe z Integracji Sensorycznej

 

mgr Justyna Berger-Kubiak - polonista, logopeda, neurologopeda

    Ukończone szkolenia:

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się
 • Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż
 • Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym
 • Terapia ustno- twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders.
 • K – TAPING W LOGOPEDII – Metoda plastrowania dynamicznego 20-21 luty 2016 Sosnowiec

    Certyfikaty:

 • TERAPIA RĘKI w wymiarze 16 godzin
 •  Umiejętności oralno-motoryczne, a Terapia Integracji Sensorycznej w wymiarze 12 godzin wykładów i ćwiczeń

 

mgr Paulina Lewandowska – logopeda, nauczyciel języka polskiego, neurologopeda w trakcie specjalizacji.  Absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych oraz na oddziałach neurologicznych i otolaryngologicznych szpitali przy ul. Banacha oraz przy ul. Niekłańskiej. Od marca 2019 roku jestem zatrudniona w Poradni Logopedycznej LOGANN. Pracuję  z dziećmi z trudnościami artykulacyjnymi, z osobami dorosłymi po przebytych incydentach neurologicznych, a także  wspieram rozwój mowy młodszych pacjentów,  u których umiejętności komunikacyjne nie pojawiły się w oczekiwanym czasie.  Sposoby oraz metody pracy dostosowuję do indywidualnych możliwości i poziomu rozwojowego Pacjentów. Odbyłam szkolenie z masażu logopedycznego od podstaw – podejście praktyczne oraz szkolenie z zakresu terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Tematem mojej pracy magisterskiej był stan mowy pacjentów z dysfunkcją móżdżku. W magisterium skupiłam się na ataksji rdzeniowo-móżdżkowej i związanej z nią dyzartrii ataktycznej. Swoje kompetencje w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej poszerzam podczas specjalizacji  z neurologopedii na Uczelni Łazarskiego.

 

mgr Wioletta Janczara - psycholog (specjalność kliniczna). Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” na UMCS. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki i oligofrenopedagogiki. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej, poradnictwa i terapii neuropsychologicznej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z deficytami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Odbywała praktyki zawodowe między innymi na:

 • odział psychiatryczny Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
 • odział neurologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
 • Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Odział Rehabilitacji SP Szpitala Klinicznego w Lublinie
 • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, przedszkolu, gimnazjum, szkole specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią neuropsychologiczną (dorośli, dzieci, młodzież)
 • diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży- zaburzenia rozwojowe, trudności i niepowodzenia szkolne, diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się- dysleksja rozwojowa, dojrzałość szkolna
 • konsultacje, poradnictwo, interwencja kryzysowa
 • diagnoza intelektu (dzieci od 2 r. ż. młodzież, dorośli)
 • zajęcia stymulujące rozwój intelektualne dla dzieci wieku 4- 10 lat.

 

Martyna Gałuszko – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Absolwentka Logopedii Ogólnej i Klinicznej, kierunku realizowanego w kooperacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w licznych Poradniach Pedagogiczno-Psychologicznych, przedszkolach oraz szpitalach (Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha oraz Szpital Grochowski przy ul. Grenadierów).

Certyfikaty:

 • Certyfikat MFT 9-99 sTArs – Terapia miofunkcjonala wg A. Kittel (uczestnictwo w szkoleniu uprawnia do prowadzenia terapii miofunkcjonalnej)
  http://miofunkcjonalna.pl/index.php/terapia/terapeuci/mazowieckie/

Szkolenia:

 • Szkolenie „Opóźniony rozwój mowy dziecka”
 • Szkolenie „Wędzidełko okiem praktyka – diagnoza, terapia przed i po zabiegu”
 • Szkolenie „Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym”
 • Szkolenie „Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu szumiącego”
 • Szkolenie „Zaburzenia mowy po przebytym udarze mózgu u pacjentów dorosłych”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dyzartii w ujęciu praktycznym”
 • Szkolenie „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”
 • Szkolenie „Mowa bezdźwięczna – metodyka postępowania logopedycznego”
 • Szkolenie „Staw skroniowo – żuchwowy – wyzwaniem logopedy”
 • Szkolenie „Zespół Downa”
 • Szkolenie „Creative Skills for Innovation” – warsztaty organizowane przez Polski Fundusz Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Google poświęcone projektowaniu innowacyjnych rozwiązań

 

Natalia Stanisławska – logopeda ogólny i kliniczny
Absolwentka  studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na powyższym kierunku.
Praktyki logopedyczne odbywała w przedszkolach, szkołach, szpitalach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie Warszawy (m.in. Poradnia nr 24, Poradnia TOP, Szpital Grochowski, Fundacja Echo, Instytut Głuchoniemych). Na trzecim roku studiów licencjackich odbyła również staż w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Effectis” gdzie obserwowała i poznawała praktyki postępowania z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szczególności z Zespołem Aspergera w ramach terapii behawioralnej stosowanej w tej placówce.
Pracuje w dwóch poradniach logopedycznych, gdzie głównie zajmuje się prowadzeniem terapii pacjentów z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy.
Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Mutyzm” – warsztaty prowadzone przez mgr. Aleksandrę Jastrzębowską-Jasińską (2019)
 • „Wczesna opieka nad pacjentem z rozszczepem podniebienia” – warsztat prowadzony przez mgr. Elżbietę Radkowską (2019)
 • I Studencka Konferencja Logopedyczna „Dysfagia- przełknij to!” (2019)
 • „Budowanie warsztatu umiejętności praktycznych – terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” – warsztaty prowadzone przez mgr. Dorotę Leśniczuk (2019)
 • „Jak rozpoznać zaburzenia Si w gabinecie logopedyczny?”- webinarium (2020)

 

Dominika Gębska – logopeda, muzyk wokalista. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywała w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM: w Pracowni Patofizjologii Głosu i Mowy, Pracowni Implantów Słuchowych, Pracowni Logopedycznej oraz w Przyszpitalnej Poradni Logopedycznej przy ul. Banacha, na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Bielańskim, na Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim oraz w przedszkolach i szkołach podstawowych w Warszawie.

 

Wykształcenie:

 • absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Szkolenia:

 • „Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego – zabawy fonetyczne” Europejski Dzień Logopedy „Usłysz mnie”, Warszawa
 • „Autyzm – szkolenie podstawowe”, ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, Warszawa
 • „Pacjent z dysfagią neurogenną w opiece logopedy. Aspekty diagnozy i terapii” UMCS, Lublin
 • Prowadzenie warsztatu z metody Lax Vox, Warsaw International Medical Congress, WUM, Warszawa
 • „Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” dr hab. Jolanta Panasiuk
 • „Guguhopla – od zabawy do mówienia” dr M. Machoś
 • „Emisja głosu w pracy nauczycieli i pedagogów” Szkoła Zdrowego Głosu
 • „Emisja głosu w gabinecie logopedycznym” Akademia Logopedy
 • „Oddychanie w terapii logopedycznej” dr Mira Rządzka
 • „Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy”
 • „Ankyloglosja. Krótkie wędzidełko języka”
 • "Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie” - Ewelina Mendala-Kwoczek
 • „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży” Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska
   

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • zdobycie I miejsca za najlepszy referat „Nauczyciele w grupie wysokiego ryzyka zaburzeń i chorób zawodowych ze strony narządu głosu” podczas konferencji naukowej „Człowiek i jego środowisko” (UJK)
 • Koordynator warsztatu z metody „Lax Vox” podczas 15th Warsaw International Medical Congress – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • „Diagnoza i terapia logopedyczna w perspektywie światowej" - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Organizacja oraz czynny udział w "I Studenckiej Konferencji Dysfagia - przełknij to!" - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • „Logopedia - wiele kierunków, jeden cel" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • „Białostockie Spotkania Młodych Logopedów. Med" Uniwersytet w Białymstoku
 • „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo” – UJK w Kielcach

Publikacje:

 • „Rola rodzica w rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka” w: Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo, cz 3, Kielce 2019
 • „Nauczyciele w grupie osób najbardziej narażonych na wystąpienie zaburzeń oraz chorób ze strony narządu głosu” w: Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo, cz. 4, Kielce 2020

 

Paulina Jakimiak - Logopeda
Absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doświadczenie w pracy z pacjentami zarówno dorosłymi, jak i dziećmi zdobywała na licznych praktykach m. in: na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, na Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, w Klinice Otolaryngologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym, a także w placówkach oświatowych.    
Szczególnie interesuje się zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym, a także świadomością na temat tych zaburzeń.
Współorganizatorka I Studenckiej Konferencji Logopedycznej „Dysfagia-przełknij to!”.

Szkolenia:

 • Zaburzenia mowy po przebytym udarze mózgu u pacjentów dorosłych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Seplenienie międzyzębowe - diagnoza, metody korekcji i terapii
 • Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka
 • SMURF - Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów - prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym - mgr Gabriela Lorens
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym - dr Mira Rządzka
 • ORM bez teorii I i II edycja - mgr Marta Czajka
 • Terapia dzieci z zaburzeniami pochodzenia korowego cz. 1
 • Opóźniony rozwój mowy - terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy

 

mgr Agnieszka Delev - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

    Kursy / szkolenia / staże:

 • Kurs I i II Terapii Integracji Sensorycznej – PSTIS
 • kwalifikacje: diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • Terapia ręki – Animus medica J. Surowińska
 • Terapia ręki I i II stopień – Soyer Centrum Szkoleniowe
 • Ontogeneza motoryczna – Animus medica J. Surowińska
 • Ćwiczenia na bazie ontogenezy motorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym – Animus medica J. Surowińska
 • Staż diagnostyczny SI – Sensum Mobile Z. Przyrowski
 • Staż terapeutyczny SI – Fundacja Okno M. Okrzasa
 • Kurs I i II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wg koncepcji dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – warsztaty
 • Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metody dr P. Dennisona i Gail Dennison
 • Mediator Konfliktów Rówieśniczych, Szkolnych, Oświatowych i Edukatora Nr. 371/MKRSOiE/Warszawa/2015

 

Alicja Sablik-Maciejewska

 

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz filologię rosyjsko-angielską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową zdobywała w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego oraz Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie współpracując z dorosłymi pacjentami po przebytych udarach oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. Odbyła staże w Niepublicznym Przedszkolu Edu-Bajkolandia oraz na turnusie rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju z Centrum Ruchu i Mowy ELF gdzie zajmowała się dziećmi z chorobami neurologicznymi i genetycznymi. W swojej pracy koncentruje się na terapii osób dorosłych i w tym właśnie obszarze stara się poszerzać swoją wiedzę i kompetencje.

 

Odbyte szkolenia:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dorosłych osób chorych neurologicznie
 • Diagnoza neurologopedyczna osób dorosłych
 • Dysfagia neurogenna – badanie przesiewowe
 • Diagnoza i terapia dyzartrii
 • Trudne sytuacje w opiece nad osobą z chorobą Alzheimera
 • Komunikacja z osobami z chorobą Alzheimera
 • Dyzartria w chorobie Parkinsona
 • Psychologiczne aspekty starzenia się i starości
 • Śmierć i żałoba w pracy z osobą starszą
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy na tle neurologopedyczny
 • Dysfagia w świetle neuroterapii

 

Mgr Magdalena Wielogórska - logopeda, psycholog

 • absolwentka kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim,
 • w trakcie studiów psychologicznych (V rok) ze specjalnością kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń artykulacyjnych występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych, a także terapii dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy oraz z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi rehabilitację logopedyczną i neurorehabilitację funkcji poznawczych u osób dorosłych z afazją i dyzartrią oraz takich, które w wyniku uszkodzenia struktur mózgowych takiej pomocy potrzebują. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach, a także w Ośrodku Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Koparka” w Warszawie.

 

Magdalena Daszkiewicz

Wykształcenie:

 • Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu (instruktor teatralny)
 • Aktorska Szkoła Haliny i Jana Machulskich w Warszawie (zawód aktor)
 • Uniwersytet Warszawski, wydział filologia polska, kierunek logopedia, licencjat
 • Uniwersytet Warszawski, wydział filologia polska, kierunek logopedia, II stopień studiów, magister
 • Uniwersytet SWPS, Studia Podyplomowe Wczesna Interwencja i Wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
 • Uniwersytet SWPS, Studia Podyplomowe Neurologopedia

Ukończone szkolenia i kursy:

 • kurs I i II stopnia dramy oraz I i II stopień teatralny-teatr szkolny
 • kurs wychowawców kolonijnych
 • kurs w zakresie Kinestezji Edukacyjnej
 • kurs "Animator Zabaw dla Dzieci"
 • kurs „Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka” I i II stopień, DOBRA KADRA
 • kurs 35 h „ACC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”
 • szkolenie 19h „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I, SYNAPSIS
 • szkolenie 19h, „Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą- inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To Zespół Aspergera”- Luce Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera”. Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera, SYNAPSIS
 • kurs „Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia-praktyka bez teorii”
 • kurs „Funkcje motoryczne narządów mowy (oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmu) w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej”, DOBRA KADRA,
 • kurs Masażu Logopedycznego, DOBRA KADRA
 • kurs „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”, Od pestki do ogryzka.

 

mgr Katarzyna Godlewska – logopeda, audiofonolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jest również absolwentem kierunku Protetyk Słuchu w Medycznej Szkole Policealnej w Warszawie w trybie zaocznym. Podczas nauki w CKZiU odbywała praktyki zawodowe w firmie Oticon oraz w firmie Słuch-Med w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała przez 5 lat podczas odbywania praktyk na oddziałach: neurologicznych, rehabilitacyjnych, laryngologicznych, geriatrycznych, neonatologicznych i placówkach oświatowych. Podczas studiów miała zajęcia z dyslalii, afazji, dyzartrii czy neuropsychologii, gdzie zdobyła wiedzę o prowadzeniu terapii zarówno dzieci jak i dorosłych. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Obecnie pracuje z osobami po udarach mózgu, z demencją i innymi zaburzeniami neurologicznymi jak również z pacjentami z zaburzeniami słuchu.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Logopedia z Fonoaudiologią
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Logopedia Ogólna i Kliniczna
 • CKZiU Medyczna Szkoła Policealna w Warszawie – protetyka słuchu
 • Studium Obiektywnych Badań Słuchu

Praca naukowa:

 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka” – temat: „Wpływ muzyki na rozwój mowy dziecka” – prelegent
 • „Słyszę” – dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy – autorka artykułu: „Wpływ muzyki na rozwój mowy dziecka”
 • I Studencka Konferencja Logopedyczna „Dysfagia – przełknij to!” – temat: „Ocena funkcjonowania chorych z zaburzeniami połykania po operacji radykalnego usunięcia krtani” - prelegent
 • Autorka monografii pt. „Słyszące dzieci niesłyszących rodziców, czyli życie na pograniczu dwóch światów”.
 • Członek komitetu organizacyjnego XII Międzynarodowej Konferencji NaukowoSzkoleniowej „Życiodajna śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross”• XLII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” – uczestnik
 • I Kongres Zdrowie Polaków – uczestnik

Szkolenia:

 • Zaburzenia mowy po przebytym udarze mózgu u pacjentów dorosłych
 • Metody postępowania logopedycznego w terapii rotacyzmu
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Diagnoza i terapia małego dziecka z wadą słuchu
 • Diagnoza i terapia rynolalii - rozwiązania praktyczne
 • Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym. Diagnoza i terapia połykania.
 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym.
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka
 • Terapia dziecka z implantem ślimakowym
 • Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego (afazja dziecięca, alalia, SLI)
 • AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Telemedycyna

 

Karolina Brzezińska – pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda w trakcie specjalizacji.

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (pedagogika specjalna, logopedia)
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie (neurologopedia - w trakcie specjalizacji)

Kursy / szkolenia / staże:

 • AAC - Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Logopeda na start! - (aspekty prawa oświatowego oraz interdyscyplinarność zawodu logopedy)
 • staż - Centrum Terapii Dziecięcej i Logopedii w Warszawie


Monika Brzezińska

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Studia Podyplomowe, Kierunek: Neurologopedia
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Kierunek: Filologia Polska, Specjalność: Logopedia, Specjalizacja: Nauczycielska

Szkolenia:

 • Szkolenie z Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchwego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia
 • Szkolenie zawodowe "Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy" prowadzone przez dr Iwonę Michalak-Widerę
 • Kurs na wychowawcę kolonijnego

Prowadzenie z zajęć z osobami z afazją, dyzartrią, dyslalią, niepłynnością mowy, opóźnionym rozwojem mowy, z dziećmi dwujęzycznymi

 

mgr Anna Skotnicka - pedagog specjalny, terapeuta Metody Warnkego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansen IAS, dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Metody Krakowskiej, hipoterapeuta. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność pedagogika terapeutyczna. Ukończyła I i II stopień kursu terapii Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od dziesięciu lat prowadzi terapię integracji sensorycznej, terapię ręki. Od sześciu lat zajmuje się Indywidualną Stymulację Słuchu Johansen IAS. Odbyła czteromiesięczną praktykę w terapii z dziećmi autystycznymi w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyła w delfinoterapii dzieci autystycznych. Wieloletni wolontariusz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Prowadziła autoterapię dzieci z zaburzonym kontaktem pod okiem dr H. Olechnowicz przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracowała metodą Opcji. Odbyła stugodzinną praktykę z Metody Krakowskiej pod okiem Iwony Wójtowicz oraz wszystkie wymagane szkolenia z tego zakresu. Długoletni członek i  pracownik Fundacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hej Koniku!”. Ukończyła kurs I stopnia metody INPP, Trening zastępowania agresji ART, kurs pracy z dzieckiem z ADHD w Centrum CBT.

 

Maria Wadoń - fizjoterapeutka
Diagnozowanie funkcjonalne oraz terapia niemowląt i dzieci
Fizjoterapia kobiet w ciąży i w połogu
Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży
Masaż Shantala
Prowadzenie zajęć, typu-zdrowy kręgosłup
Masaż relaksacyjny i leczniczy

 

Róża Błońska - neurologopeda - specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta integracji
sensorycznej, certyfikowany realizator PECS, certyfikowany terapeuta ręki.

Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku: Logopedia ogólna i kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Katedrze i Klinice Otolaryngologii SPCSK w Warszawie, Katedrze i Klinice Neurologii SPCSK w Warszawie, na Oddziale Patologii Noworodka z pododdziałem Opieki Pośredniej i Opieki Ciągłej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Ukończyła roczny staż logopedyczno-terapeutyczny w Fundacji Synapsis, uczestnicząc tym samym w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestniczka wielu certyfikowanych szkoleń i kursów, a także konferencji. W swojej pracy zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się również w diagnozie i terapii zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży oraz dorosłych, terapii logopedycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeniami płynności mówienia o podłożu lingwistycznym i konsultacjami logopedyczno-ortodontycznymi. W terapii przyjęła responsywny styl pracy, który charakteryzuje się dostosowaniem działań terapeutycznych do poziomu rozwojowego każdego dziecka. Postępowanie terapeutyczne z pacjentem dotyczy przede wszystkim, reagowania, stwierdzania lub działania na rzeczywisty ,,stan’’ dziecka. Powyższy styl pracy umożliwia ukierunkowanie rodzaju interakcji na wcześniej wyznaczony cel terapii. Wykorzystuje również w swojej pracy zawodowej elementy programu terapeutycznego HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficency), który jest holistycznym podejściem propagującym pracę z osobami z zaburzeniami rozwojowymi całościowo pod kątem układu nerwowego, dostosowania środowiska i diety. Współpracuje z innymi specjalistami, w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej)