Nasz personel

W naszych poradniach pracuje zespół kilkunastu doświadczonych neurologopedów, logopedów, psychologów oraz terapeutów, legitymujących się bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno na studiach specjalistycznych jak i na studiach podyplomowych,  kursach i  szkoleniach specjalistycznych.

Wszyscy specjaliści posiadają dyplomy i certyfikaty w wymaganych zakresach wiedzy, co gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie. Stanowimy zespół ambitnych i dynamicznych specjalistów dbających o swój stały rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

 

Anna Woźniakowska – dyrektor Poradni Logopedycznej LOGANN, spec.zaburzeń mowy, neurologopeda, terapeuta mowy.

    Wykształcenie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie – studia podyplomowe na kierunku logopedia
 • Studia podyplomowe z neurologopedii

    Certyfikaty:

 • certyfikat zawodowy logopedy
 • certyfikat terapeuty mowy
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Nowoczesne technologie w leczeniu osób po udarze mózgu”
 • certyfikat uczestnictwa „RETT Edukacja – systemy śledzące wzrok i umożliwiające obsługę komputera za pomocą wzroku jako wsparcie osób z zespołem RETT’a i innymi niepełnosprawnościami”

    Doskonalenia zawodowe:

 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii afazji
 • szkolenie z zakresu rehabilitacji głosu i mowy u osób po laryngektomii
 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii jąkania
 • szkolenie z zakresu wielospecjalistycznej terapii dzieci z rozszczepami
 • kurs logopedii praktycznej
 • szkolenie „Video Home Training”
 • szkolenie z zakresu techniki mowy i emisji głosu
 • sympozjum naukowe – Komunikacja w Zaburzeniach Neurologicznych
 • udział w konferencjach naukowych (VII Międzynarodowa Konferencja Krajów Europy Środkowej i inne)

    Dyplomy uznania i podziękowania za profesjonalizm, otrzymane od:

 • dyrektora Branżowej Kasy Chorych
 • rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • pacjentów dorosłych i rodziców pacjentów Poradni

    Doświadczenie zawodowe:

 • praca w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie-Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • nauczyciel  akademicki w latach 2004/2005
 • kształtowanie umiejętności praktycznych u studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni kształcących logopedów
 • własna praktyka zawodowa w zakresie leczenia zaburzeń mowy (25 letni staż pracy)
 • diagnoza i terapia logopedyczna , diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami w komunikacji werbalnej

    Szkolenia:

 • Komunikacja ma znaczenie. Strategie AAC w pracy z dorosłymi osobami
 • z poważnymi problemami w porozumiewaniu się.
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy. Wczesna opieka logopedyczna
 • nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.
 • Ocena ruchomości języka w odniesieniu do wędzidełka języka w aspekcie czynności
 • prymarnych i artykulacji
 • Komunikacja w zaburzeniach neurologicznych-diagnoza afazji
 • AAC w pracy z dorosłymi osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się (apraksją, afazją, postępującymi chorobami układu nerwowego)

 

Dorota Leśniczuk - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (logopedia) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (neurologopedia).
Od roku 2003/2004 nauczyciel akademicki (prowadzi wykłady i ćwiczenia z nauki o języku oraz diagnozy i terapii zaburzeń mowy).

    Wybrane kursy, szkolenie, konferencje:

 • 2014: Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Opieka logopedyczna w Wielkiej Brytanii i Niemczech” Londyn, Papenburg;
 • 2013: „Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych”;
 • 2012: „Diagnoza i terapia dysfagii”;
 • 2012: „Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne. Uproszczone metody postępowania, terapia czynności mięśni pre-othodontic Trainer T4K”;
 • 2011: udział w VII Międzynarodowej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej „Let's talk together – AAC in Europe”;
 • 2005: „Portage – Program Wczesnej Edukacji”;
 • 2005: zajęcia warsztatowe na temat „Każde dziecko może nauczyć się czytać w oparciu o serię logopedyczną „Kocham czytać” dr J. Cieszyńskiej;
 • 2004: „Diagnoza i terapia afazji”;
 • 2004: „Diagnoza i terapia jąkania";
 • 2004: „Technika mowy i higiena głosu”;
 • 2003: studia glottodydaktyczne w zakresie programu wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez prof. B. Rocławskiego.

 

mgr Magdalena Bieniek - pedagog logopeda, neurologopeda

    Ukończone kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia afazji
 • Techniki mowy i higieny głosu
 • Diagnoza i terapia jąkania
 • Emisja głosu dla nauczycieli – kurs podstawowy
 • Emisja głosu dla nauczycieli – kurs zaawansowany
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
 • Seminarium metodyczne „Kurs komunikacji alternatywnej AAC”
 • Seminarium metodyczne „Stymulacja rozwoju dziecka muzyką, ruchem i słowem – przez zabawę”
 • Integracja odruchów twarzyTM wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Wykorzystanie video endoskopii w diagnostyce foniatrycznej oraz interpretacja badań tympanograficznych
 • Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczno--logopedyczne u pacjentów z wadami twarzy
 • Masaż dziecięcy Shantala
 • Mózgowe podłoże procesów psychicznych
 • Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS jedną z form terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych
 • Model INSITE – program wczesnej interwencji przeprowadzanej w warunkach domowych przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną i dodatkowymi uszkodzeniami w wieku 0-6 lat
 • Neuroplastyczność w świetle współczesnych badań
 • Nowoczesny warsztat logopedyczny – metody pracy z wibratorami logopedycznymi oraz innymi narzędziami logopedycznymi
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci przy wykorzystaniu metod behawioralnych
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • Szkolenie z zakresu obsługi Platformy do Badań Zmysłów – Centrum Słuchu i Mowy  Medincus
 • Aspekty ortodontyczne istotne dla terapii mowy
 • Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i plan terapii
 • Kontrowersje wokół SLI
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M. D Klein i T. A. Delaney Oral-Motor Treatment Strategies In Children
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CADAP), prezentacja narzędzia do terapii oraz panelu dla terapeuty
 • Chwyt pisarski a umiejętności grafomotoryczne: rozwój, zaburzenia, czynniki i narzędzia wspomagające
 • Animacja jedzenia społecznego w grupie ze wsparciem AAC i koncepcji Castillo Morales
 • Niedokształcenie mowy – Afazja rozwojowa

 

Agnieszka Mikołajczyk - od 2007 r. jestem technikiem fizjoterapii, w 2011 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie, a od 2014 r. posiadam tytuł magistra fizjoterapii uzyskany na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Od ponad 10 lat pracuję jako fizjoterapeuta. Przez ten czas współpracowałam z wieloma placówkami rehabilitacyjnymi, gdzie nabywałam doświadczenie zawodowe: Przychodnia Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim, Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu, Lux Med, Biomed, klub dla aktywnych „Magia Ruchu”, Fundacja Perpetuum Mobile, Centrum Medyczne Vimed w Warszawie.
Uczestniczę systematycznie w szkoleniach, kursach i konferencjach, głównie o tematyce dziecięcej. Od 2015 r. jestem certyfikowanym terapeutą NDT-Bobath, co uprawnia mnie do prowadzenia terapii niemowląt. Swoje działania fizjoterapeutyczne wzbogacam także wiedzą z zakresu integracji sensorycznej (od 2016 r. jestem certyfikowanym terapeutą SI).
Najwięcej satysfakcji sprawia mi praca z dziećmi. Lubię, gdy pacjent angażuje się w terapię. Podczas pracy wspomagam się wieloma technikami, mającymi na celu przynieść zamierzony rezultat.

 

Mgr Izabela Dębińska - neurologopeda, audiolog, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki,
specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej.
Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ukończyła półtoraroczny staż logopedyczny w Fundacji Synapsis, uczestnicząc tym samym w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestniczka wielu certyfikowanych szkoleń i kursów, a także konferencji. W swojej pracy zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży. Pracuje niedyrektywnie, patrząc całościowo na dziecko i jego problemy, aby jak najlepiej dostosować terapię i wpłynąć tym na prawidłowy rozwój dziecka. Podczas spotkań tworzy miłą i przyjemną atmosferę, aby efektywnie dążyć do realizacji celów terapeutycznych.

    Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży;
 • konsultacjami neurologopedycznymi dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym;
 • diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • terapią dzieci ze spektrum autyzmu;
 • terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • diagnozą i terapią zaburzeń motoryki małej- terapia ręki;
 • diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych u dorosłych z problemami ortodontycznymi;
 • konsultacjami logopedyczno-ortodontycznymi;
 • kinesiotapingiem logopedyczno-stomatologicznym;

    Ukończone kursy i szkolenia:

 • Certyfikowane szkolenie „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych”
 • Certyfikowane szkolenie „Ankyloglossia u noworodków i niemowląt”
 • Szkolenie „Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja”
 • Szkolenie „Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska dr Marzeny Machoś”
 • Certyfikowane szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotpnalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1”
 • Szkolenie „Od jedzenia do mówienia. Rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy”
 • Certyfikowany kurs „Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwowy”
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” w Fundacji Synapsis
 • Szkolenie „MFT- 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji głosek s/sz wg A. Kitell
 • Szkolenie „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia - diagnoza - terapia - masaż”
 • Certyfikowany kurs „Kinesiotaping w logopedii i fizjologii stomatologicznej”
 • Kurs „Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne”
 • Szkolenie „Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych”
 • Kurs „VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii”
 • Kurs systemu językowo-migowego I i II stopnia
 • Uczestnik konferencji „Wczesna Interwencja Logopedyczna Dziecka z Dysfunkcją Neuromotoryczną”
 • Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
 • Warsztat „Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej od podstaw”
 • Warsztat „Innowacyjne metody pracy logopedycznej w zaburzeniach motoryki ustnotwarzowej”
 • Warsztat „Stymulowanie dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną w odniesieniu do poznania polisensorycznego”
 • Warsztat „Metoda audytywno - werbalna w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu”
 • Warsztat „Metody badań słuchu oraz interpretacja na potrzeby dalszego postępowania terapeutycznego”
 • Warsztat – Zabawy i ćwiczenia wspierające funkcjonowanie ruchowo-sensoryczne dziecka z autyzmem

 

mgr Anna Szulga - fizjoterapeutka, technik masażysta. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz dwuletnie Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu na kierunku Technik Masażysta. Z pacjentami pracuję od 2011 roku. Zawsze interesowała mnie neurologia i rehabilitacja neurologiczna. Pracowałam z dorosłymi (osoby po udarze, urazach rdzenia kręgowego, pacjenci z bólami kręgosłupa) oraz dziećmi (wady genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, wady postawy i inne). Doświadczenie zdobywałam podczas licznych godzin praktyk w szpitalach klinicznych a także na samodzielnym stanowisku pracując m.in. w przedszkolu specjalnym i przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży. Prowadziłam rehabilitację indywidualną oraz grupową.

    Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs kinesiology taping
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne pierwszego stopnia
 • Szkolenie “Terapeuta cień. Praca z dzieckiem z autyzmem lub zespołem Aspergera”Kurs “Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej-SI pierwszego stopnia”
 • Kurs “Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych”
 • K.O.R.P standaryzowane narzędzie do oceny rozwoju prawidłowego/nie prawidłowego dziecka w wieku od 3 mc życia do 9 r.ż.
 • Kurs metoda Knillów
 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs “Terapia ręki u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”
 • Kurs podstawowy „Stymulacja bazalna”
 • Kurs metoda “Therasuit Basic”

    Dodatkowo wykonuje masaże:

 • klasyczny
 • leczniczy
 • drenaż limfatyczny
 • sportowy
 • Shantala
 • izometryczny
 • relaksacyjny

 

Aleksandra Machura - psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Absolwentka psychologii klinicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej oraz edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach, m.in. w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, prowadząc warsztaty wychowawcze dla rodziców w warszawskich żłobkach, a także jako psycholog, pedagog i doradca zawodowy podczas kilkunastoletniej pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
Prowadzi terapię z osobami dorosłymi, dodatkowo specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuję  w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu.

 

mgr Paula Wołosik - logopeda, nauczyciel języka polskiego, certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Praktykę zawodową zdobyła m.in. na oddziałach neonatologicznych, neurologicznych i dziecięcych Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej oraz szpitali przy ul. Banacha i Lindleya. Pracowała z dziećmi z wadą słuchu i uszkodzeniami neurologicznymi. Dodatkowo odbywała praktyki z osobami dorosłymi po udarach, ze schorzeniami neurologicznymi oraz po laryngektomii (Klinika Otolaryngologiczna Szpitala przy ul. Banacha). Prowadziła diagnozę i terapię dzieci i młodzieży w licznych placówkach prywatnych i oświatowych. Pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu, dziećmi jąkającymi się oraz z dziećmi z potrzebami kształcenia specjalnego. Z racji zainteresowania tematyką autyzmu dodatkowo odbyła staż w Przedszkolu „Kamyk Zielony” w Warszawie oraz pracowała w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z autyzmem.

    Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego.

    Głównymi celami programu są:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych
 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych
 • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny

    Dzieci zdobywają możliwość:

 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji
 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego
 • poprawę koncentracji uwagi
 • pohamowania spontanicznych reakcji
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej
 • poprawy samoocen

    TUS skierowany jest do dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem na różne sytuacje społeczne.

 

Izabela Dębińska

 • Stymulowanie dziecka z dysfunkcją motoryczną
 • Innowacyjne metody pracy logopedycznej w zaburzeniach motoryki ustno-twarzowej
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych
 • Miofunkcjonalna terapia dla dzieci i osób dorosłych

 

Izabela Karolewicz-Bialinis - Terapeuta Integracji Sensorycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Studia Podyplomowe z Integracji Sensorycznej

 

mgr Justyna Berger-Kubiak - polonista, logopeda, neurologopeda

    Ukończone szkolenia:

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się
 • Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż
 • Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym
 • Terapia ustno- twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders.
 • K – TAPING W LOGOPEDII – Metoda plastrowania dynamicznego 20-21 luty 2016 Sosnowiec

    Certyfikaty:

 • TERAPIA RĘKI w wymiarze 16 godzin
 •  Umiejętności oralno-motoryczne, a Terapia Integracji Sensorycznej w wymiarze 12 godzin wykładów i ćwiczeń

 

mgr Wioletta Janczara - psycholog (specjalność kliniczna). Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” na UMCS. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki i oligofrenopedagogiki. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej, poradnictwa i terapii neuropsychologicznej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z deficytami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Odbywała praktyki zawodowe między innymi na:

 • odział psychiatryczny Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
 • odział neurologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
 • Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Odział Rehabilitacji SP Szpitala Klinicznego w Lublinie
 • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, przedszkolu, gimnazjum, szkole specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią neuropsychologiczną (dorośli, dzieci, młodzież)
 • diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży- zaburzenia rozwojowe, trudności i niepowodzenia szkolne, diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się- dysleksja rozwojowa, dojrzałość szkolna
 • konsultacje, poradnictwo, interwencja kryzysowa
 • diagnoza intelektu (dzieci od 2 r. ż. młodzież, dorośli)
 • zajęcia stymulujące rozwój intelektualne dla dzieci wieku 4- 10 lat.

 

mgr Aneta Kurowicka - psycholog, logopeda, neurologopeda

    Ukończone szkolenia:

 • Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych naurologicznie
 • AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders.
 • E – TAPING W LOGOPEDII – metoda plastrowania dynamicznego 20-21 luty 2016 Sosnowiec

 

mgr Agnieszka Delev - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

    Kursy / szkolenia / staże:

 • Kurs I i II Terapii Integracji Sensorycznej – PSTIS
 • kwalifikacje: diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • Terapia ręki – Animus medica J. Surowińska
 • Terapia ręki I i II stopień – Soyer Centrum Szkoleniowe
 • Ontogeneza motoryczna – Animus medica J. Surowińska
 • Ćwiczenia na bazie ontogenezy motorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym – Animus medica J. Surowińska
 • Staż diagnostyczny SI – Sensum Mobile Z. Przyrowski
 • Staż terapeutyczny SI – Fundacja Okno M. Okrzasa
 • Kurs I i II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wg koncepcji dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – warsztaty
 • Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metody dr P. Dennisona i Gail Dennison
 • Mediator Konfliktów Rówieśniczych, Szkolnych, Oświatowych i Edukatora Nr. 371/MKRSOiE/Warszawa/2015

 

Magdalena Daszkiewicz

Wykształcenie:

 • Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu (instruktor teatralny)
 • Aktorska Szkoła Haliny i Jana Machulskich w Warszawie (zawód aktor)
 • Uniwersytet Warszawski, wydział filologia polska, kierunek logopedia, licencjat
 • Uniwersytet Warszawski, wydział filologia polska, kierunek logopedia, II stopień studiów, magister
 • Uniwersytet SWPS, Studia Podyplomowe Wczesna Interwencja i Wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
 • Uniwersytet SWPS, Studia Podyplomowe Neurologopedia

Ukończone szkolenia i kursy:

 • kurs I i II stopnia dramy oraz I i II stopień teatralny-teatr szkolny
 • kurs wychowawców kolonijnych
 • kurs w zakresie Kinestezji Edukacyjnej
 • kurs "Animator Zabaw dla Dzieci"
 • kurs „Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka” I i II stopień, DOBRA KADRA
 • kurs 35 h „ACC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”
 • szkolenie 19h „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I, SYNAPSIS
 • szkolenie 19h, „Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą- inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To Zespół Aspergera”- Luce Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera”. Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera, SYNAPSIS
 • kurs „Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia-praktyka bez teorii”
 • kurs „Funkcje motoryczne narządów mowy (oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmu) w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej”, DOBRA KADRA,
 • kurs Masażu Logopedycznego, DOBRA KADRA
 • kurs „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”, Od pestki do ogryzka.

 

Katarzyna Godlewska - Logopeda

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski - Logopedia Ogólna i Kliniczna
 • Logopedia z Fonoaudiologią Uniwersytet Medyczny
 • Protetyka Słuchu, CKZiU Medyczna szkoła policealna

Szkolenia:

 • AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Konferencja logopedyczna - Dysfagia
 • Autorka artykułu ,,Słyszące dzieci niesłyszących rodziców''

 
Anna Przesmycka - Logopeda, neurologopeda

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Marii-Skłodowskiej Curie - Wydział Logopedii
 • Uniwersytet Marii-Skłodowskiej Curie - Studia Podyplomowe z Neurologopedii

Szkolenia:

 • Masaż logopedyczny od podstaw
 • Holistyczny model wspierania osób niedosłyszących
 • Diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń układu ruchowego narzdu żucia
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów
 • Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków anatomicznych w praktyce logopedycznej
 • Narzędzia diagnozy dziecka w wieku od 1m.ż do 9 r.ż
 • Istota i terapia jąkania

 

Aleksandra Majewska - Logopeda
 
Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski Wydział polonistyki, filologia polska
 • Uniwersytet Warszawski - Logopedia - Studia Podyplomowe

 
Szkolenia:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Terapia manualna w logopedii
 • Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslali
 • Efektywne postepowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego
 • Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej
 • Rotacyzm- metodyka postępowania w terapii rotacyzmu
 • Opóźniony a zaburzony rozwój mowy-diagnoza różnicowa i wskazówki do działań
 • Pozycja spoczynkowa języka
 • Staw-skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy-podejście przyczynowo-objawowo-funkcjonalne
 • Diagnoza funkcjonalna i terapia afazji u osób dorosłych
 • Opóźniony rozwój mowy - rozwiązania praktyczne
 • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją (Metoda Krakowska)
 • Zaburzenia języka o podłożu neurologicznym
 • Afazja u osób dorosłych
 • Lateralizacja w terapii logopedycznej - diagnostyka, znaczenie, terapia
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka
 • Rotacyzm - terapia krok po kroku
 • Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją
 • Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).
 • Zespoły otępienne: diagnoza i terapia zaburzeń językowych i komunikacyjnych
 • Jąkanie - sesja pytań i odpowiedzi
 • Choroba Alzheimera - co należy wiedzieć, na co zwrócić uwagę, jakie kroki podjąć w kierunku diagnozy. Niefarmakologiczne formy terapii
 • Dyzartria wyzwaniem logopedy
 • GORA - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów (część teoretyczna i praktyczna)

 

Karolina Brzezińska – pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda w trakcie specjalizacji.

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (pedagogika specjalna, logopedia)
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie (neurologopedia - w trakcie specjalizacji)

Kursy / szkolenia / staże:

 • AAC - Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Logopeda na start! - (aspekty prawa oświatowego oraz interdyscyplinarność zawodu logopedy)
 • staż - Centrum Terapii Dziecięcej i Logopedii w Warszawie


Monika Brzezińska

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Studia Podyplomowe, Kierunek: Neurologopedia
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Kierunek: Filologia Polska, Specjalność: Logopedia, Specjalizacja: Nauczycielska

Szkolenia:

 • Szkolenie z Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchwego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia
 • Szkolenie zawodowe "Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy" prowadzone przez dr Iwonę Michalak-Widerę
 • Kurs na wychowawcę kolonijnego

Prowadzenie z zajęć z osobami z afazją, dyzartrią, dyslalią, niepłynnością mowy, opóźnionym rozwojem mowy, z dziećmi dwujęzycznymi

 

mgr Anna Skotnicka - pedagog specjalny, terapeuta Metody Warnkego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansen IAS, dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Metody Krakowskiej, hipoterapeuta. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność pedagogika terapeutyczna. Ukończyła I i II stopień kursu terapii Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od dziesięciu lat prowadzi terapię integracji sensorycznej, terapię ręki. Od sześciu lat zajmuje się Indywidualną Stymulację Słuchu Johansen IAS. Odbyła czteromiesięczną praktykę w terapii z dziećmi autystycznymi w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyła w delfinoterapii dzieci autystycznych. Wieloletni wolontariusz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Prowadziła autoterapię dzieci z zaburzonym kontaktem pod okiem dr H. Olechnowicz przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracowała metodą Opcji. Odbyła stugodzinną praktykę z Metody Krakowskiej pod okiem Iwony Wójtowicz oraz wszystkie wymagane szkolenia z tego zakresu. Długoletni członek i  pracownik Fundacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hej Koniku!”. Ukończyła kurs I stopnia metody INPP, Trening zastępowania agresji ART, kurs pracy z dzieckiem z ADHD w Centrum CBT.

 

Maria Wadoń - fizjoterapeutka
Diagnozowanie funkcjonalne oraz terapia niemowląt i dzieci
Fizjoterapia kobiet w ciąży i w połogu
Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży
Masaż Shantala
Prowadzenie zajęć, typu-zdrowy kręgosłup
Masaż relaksacyjny i leczniczy

 

Monika Oleksiewicz - psycholog
Prowadzenie neurorehabilitacji funkcji poznawczych.
Prowadzenie grup w ramach spotkań terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych pacjentów po udarach mózgu.
Indywidualne poradnictwo psychologiczne

 

Róża Błońska - neurologopeda - specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta integracji
sensorycznej, certyfikowany realizator PECS, certyfikowany terapeuta ręki.

Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku: Logopedia ogólna i kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Katedrze i Klinice Otolaryngologii SPCSK w Warszawie, Katedrze i Klinice Neurologii SPCSK w Warszawie, na Oddziale Patologii Noworodka z pododdziałem Opieki Pośredniej i Opieki Ciągłej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Ukończyła roczny staż logopedyczno-terapeutyczny w Fundacji Synapsis, uczestnicząc tym samym w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestniczka wielu certyfikowanych szkoleń i kursów, a także konferencji. W swojej pracy zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się również w diagnozie i terapii zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży oraz dorosłych, terapii logopedycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeniami płynności mówienia o podłożu lingwistycznym i konsultacjami logopedyczno-ortodontycznymi. W terapii przyjęła responsywny styl pracy, który charakteryzuje się dostosowaniem działań terapeutycznych do poziomu rozwojowego każdego dziecka. Postępowanie terapeutyczne z pacjentem dotyczy przede wszystkim, reagowania, stwierdzania lub działania na rzeczywisty ,,stan’’ dziecka. Powyższy styl pracy umożliwia ukierunkowanie rodzaju interakcji na wcześniej wyznaczony cel terapii. Wykorzystuje również w swojej pracy zawodowej elementy programu terapeutycznego HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficency), który jest holistycznym podejściem propagującym pracę z osobami z zaburzeniami rozwojowymi całościowo pod kątem układu nerwowego, dostosowania środowiska i diety. Współpracuje z innymi specjalistami, w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej)

 

Piotr Antoniak - lic.fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda

Logopedzi Stażyści