Nasz personel

W naszych poradniach pracuje zespół kilkunastu doświadczonych neurologopedów, logopedów, psychologów oraz terapeutów, legitymujących się bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno na studiach specjalistycznych jak i na studiach podyplomowych,  kursach i  szkoleniach specjalistycznych.

Wszyscy specjaliści posiadają dyplomy i certyfikaty w wymaganych zakresach wiedzy, co gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie. Stanowimy zespół ambitnych i dynamicznych specjalistów dbających o swój stały rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

 

Anna Woźniakowska – dyrektor Poradni Logopedycznej LOGANN, spec.zaburzeń mowy, neurologopeda, terapeuta mowy.

    Wykształcenie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie – studia podyplomowe na kierunku logopedia
 • Studia podyplomowe z neurologopedii

    Certyfikaty:

 • certyfikat zawodowy logopedy
 • certyfikat terapeuty mowy
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Nowoczesne technologie w leczeniu osób po udarze mózgu”
 • certyfikat uczestnictwa „RETT Edukacja – systemy śledzące wzrok i umożliwiające obsługę komputera za pomocą wzroku jako wsparcie osób z zespołem RETT’a i innymi niepełnosprawnościami”

    Doskonalenia zawodowe:

 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii afazji
 • szkolenie z zakresu rehabilitacji głosu i mowy u osób po laryngektomii
 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii jąkania
 • szkolenie z zakresu wielospecjalistycznej terapii dzieci z rozszczepami
 • kurs logopedii praktycznej
 • szkolenie „Video Home Training”
 • szkolenie z zakresu techniki mowy i emisji głosu
 • sympozjum naukowe – Komunikacja w Zaburzeniach Neurologicznych
 • udział w konferencjach naukowych (VII Międzynarodowa Konferencja Krajów Europy Środkowej i inne)

    Dyplomy uznania i podziękowania za profesjonalizm, otrzymane od:

 • dyrektora Branżowej Kasy Chorych
 • rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • pacjentów dorosłych i rodziców pacjentów Poradni

    Doświadczenie zawodowe:

 • praca w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie-Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • nauczyciel  akademicki w latach 2004/2005
 • kształtowanie umiejętności praktycznych u studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni kształcących logopedów
 • własna praktyka zawodowa w zakresie leczenia zaburzeń mowy (25 letni staż pracy)
 • diagnoza i terapia logopedyczna , diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami w komunikacji werbalnej

    Szkolenia:

 • Komunikacja ma znaczenie. Strategie AAC w pracy z dorosłymi osobami
 • z poważnymi problemami w porozumiewaniu się.
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy. Wczesna opieka logopedyczna
 • nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.
 • Ocena ruchomości języka w odniesieniu do wędzidełka języka w aspekcie czynności
 • prymarnych i artykulacji
 • Komunikacja w zaburzeniach neurologicznych-diagnoza afazji
 • AAC w pracy z dorosłymi osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się (apraksją, afazją, postępującymi chorobami układu nerwowego)
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Diagnoza interdyscyplinarna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym
 • Skuteczne techniki płynnego mówienia
 • Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój mowy u dzieci
 • Ćwiczenia zmniejszające nosowanie u dzieci i osób dorosłych
 • Masaż wg Castillo Moralesa - punkty neuromotoryczne
 • Badanie logopedyczne - Dyzartria (wg Frenchay Dysarthria Assessment)
 • Bierność osób z dysfunkcjami mózgu i sposoby jej przezwyciężania
 • Emisja głosu - ustalenie wysokości głosu odpowiedniego dla danej osoby
 • Odruchy niemowlęce w obrębie twarzy i ich wpływ na artykulację
 • Covid-19 Rehabilitacja logopedyczna
 • "Motoryczny trening karmienia w aspekcie funkcji prymarnych - diagnoza, terapia, warsztat logopedyczny" - Instytut Edukacji Logopedycznej
 • ,,Elektrostymulacja w logopedii" - szkolenie z wykorzystaniem Aparatu Ecostim54/ Ecostim100 zgodnie ze standardami użytku i licencji producenta.

 

Aleksandra Majewska - Logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, neurologopeda


Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski Wydział polonistyki, filologia polska
 • Uniwersytet Warszawski - Logopedia - Studia Podyplomowe

Szkolenia:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Terapia manualna w logopedii
 • Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslali
 • Efektywne postepowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego
 • Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej
 • Rotacyzm- metodyka postępowania w terapii rotacyzmu
 • Opóźniony a zaburzony rozwój mowy-diagnoza różnicowa i wskazówki do działań
 • Pozycja spoczynkowa języka
 • Staw-skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy-podejście przyczynowo-objawowo-funkcjonalne
 • Diagnoza funkcjonalna i terapia afazji u osób dorosłych
 • Opóźniony rozwój mowy - rozwiązania praktyczne
 • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją (Metoda Krakowska)
 • Zaburzenia języka o podłożu neurologicznym
 • Afazja u osób dorosłych
 • Lateralizacja w terapii logopedycznej - diagnostyka, znaczenie, terapia
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka
 • Rotacyzm - terapia krok po kroku
 • Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją
 • Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).
 • Zespoły otępienne: diagnoza i terapia zaburzeń językowych i komunikacyjnych
 • Jąkanie - sesja pytań i odpowiedzi
 • Choroba Alzheimera - co należy wiedzieć, na co zwrócić uwagę, jakie kroki podjąć w kierunku diagnozy. Niefarmakologiczne formy terapii
 • Dyzartria wyzwaniem logopedy
 • GORA - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów (część teoretyczna i praktyczna)
 • Diagnozowanie niespecyficznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi
 • 100 pomysłow na afazje - trening umiejętności pragmatycznych oraz odbioru informacji
 • 100 pomysłów na afazje - trening tworzenia wypowiedzi,czytania i pisania
 • Afazja - to proste. Jak diagnozować i opisać zaburzenia językowe u dorosłych
 • Tradycyjna a strategiczna terapia dyslalii obwodowej
 • Lewa półkula mózgu i jej zaburzenia-diagnoza i terapia w ujęciu praktycznym
 • Pacjent z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu-wskazowki do diagnozy i terapii
 • Jak sobie radzić z nosowaniem w praktyce logopedycznej.
 • Choroby neurozwyrodnieniowe- praca w zespole interdyscyplinarnym.
 • Diagnoza i terapia dyzartrii
 • Zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne półkul mózgowych
 • Dysfunckje i parafunkcje narządu mowy oraz ich wpływ na mowę
 • Terapia logopedyczna u pacjentów wybudzanych ze śpiączki i z zespołem zamknięcia
 • Seplenienie międzyzębowe - postępowanie terapeutyczne
 • Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją
 • Oddychanie w praktyce logopedycznej
 • Dysfagia neurogenna u osób doroslych
 • Covid 19- rehabilitacja logopedyczna
 • Zaburzenia poznawcze u chorych po incydentach neurologicznych
 • Diagnoza i terapia rotacyzmów
 • Motoryczne zaburzenia mowy – dyzartria
 • Emisja głosu
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
 • ORM - autorska propozycja postępowania z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Dziecko z padaczką w diagnozie i terapii logopedycznej
 • Dziecko z afazją w szkole i przedszkolu
 • Terapia logopedyczne głosek tylnojęzykowych oraz nowa metoda wywołania [k], [g]
 • Rotacyzm - autorska terapia rotacyzmu A. Banaszkiewicz
 • Motoryczne zaburzenia mowy - apraksja
 • Terapia logopedyczna u pacjentów z zaburzeniami otępiennymi
 • Zespoły objawów afatycznych u dorosłych
 • Prawa półkula mózgu - czy potrzebne jest wsparcie logopedy
 • Mowa bezdźwięczna,kinestezja artykulacyjna - postępowanie logopedyczne
 • Podstawy anatomii dla logopedów- mięśnie głowy i szyi
 • Komunikacja z osobą starszą
 • Zmiany funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się
 • Certyfikowane szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzie Karta Oceny Słuchu Fonemowego (233/2021/KOSF)
 • Jak spowolnić bardzo szybka i niewyraźną mowę u osoby dorosłej
 • Wędzidełko - studia przypadków
 • Diagnoza i ortodoncja dla logopedów- diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym.
 • Pacjent z rozszczepem podniebienia w gabiencie logopedycznym
 • Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego w praktyce logopedycznej
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne
 • AAC - alternatywne i wspierające formy komunikacji

 

mgr Dorota Danisz - audiofonolog, protetyk słuchu, logopeda

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie - logopedia

Szkolenia:

 • Logorytmika - ruch słuch słowo ProCentrum
 • Elementy Metody Werbo-Tonalnej
 • Opóźniony Rozwój Mowy

Doświadczenie:

 • Audiofonolog w Centrum Medycznym Medicover Warszawa od 2018 roku
 • Logopeda w Poradni Logopedycznej Logann od 2019 roku
 • Protetyk słuchu w Medika Aparaty Słuchowe (IV 2017- VI 2018)
 • Audiofonolog w Centrum Medyczne Aurismed, (VI 2016 - III 2017)
 • Logopeda w Poradni Psychologicznej EGO (2019)
 • Praktyki logopedyczne w Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" (2019)
 • Praktyki w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wada Słuchu PZG (2016)

 

Aleksandra Machura - psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Absolwentka psychologii klinicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej oraz edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach, m.in. w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, prowadząc warsztaty wychowawcze dla rodziców w warszawskich żłobkach, a także jako psycholog, pedagog i doradca zawodowy podczas kilkunastoletniej pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
Prowadzi terapię z osobami dorosłymi, dodatkowo specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuję  w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu.

 

mgr Justyna Berger-Kubiak - polonista, logopeda, neurologopeda

    Ukończone szkolenia:

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się
 • Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż
 • Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym
 • Terapia ustno- twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders.
 • K – TAPING W LOGOPEDII – Metoda plastrowania dynamicznego 20-21 luty 2016 Sosnowiec

    Certyfikaty:

 • TERAPIA RĘKI w wymiarze 16 godzin
 •  Umiejętności oralno-motoryczne, a Terapia Integracji Sensorycznej w wymiarze 12 godzin wykładów i ćwiczeń

 

mgr Paulina Lewandowska – logopeda, nauczyciel języka polskiego, neurologopeda w trakcie specjalizacji.  Absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych oraz na oddziałach neurologicznych i otolaryngologicznych szpitali przy ul. Banacha oraz przy ul. Niekłańskiej. Od marca 2019 roku jestem zatrudniona w Poradni Logopedycznej LOGANN. Pracuję  z dziećmi z trudnościami artykulacyjnymi, z osobami dorosłymi po przebytych incydentach neurologicznych, a także  wspieram rozwój mowy młodszych pacjentów,  u których umiejętności komunikacyjne nie pojawiły się w oczekiwanym czasie.  Sposoby oraz metody pracy dostosowuję do indywidualnych możliwości i poziomu rozwojowego Pacjentów. Odbyłam szkolenie z masażu logopedycznego od podstaw – podejście praktyczne oraz szkolenie z zakresu terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Tematem mojej pracy magisterskiej był stan mowy pacjentów z dysfunkcją móżdżku. W magisterium skupiłam się na ataksji rdzeniowo-móżdżkowej i związanej z nią dyzartrii ataktycznej. Swoje kompetencje w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej poszerzam podczas specjalizacji  z neurologopedii na Uczelni Łazarskiego.

 

 

Dominika Gębska – logopeda, muzyk wokalista. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywała w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM: w Pracowni Patofizjologii Głosu i Mowy, Pracowni Implantów Słuchowych, Pracowni Logopedycznej oraz w Przyszpitalnej Poradni Logopedycznej przy ul. Banacha, na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Bielańskim, na Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim oraz w przedszkolach i szkołach podstawowych w Warszawie.

 

Wykształcenie:

 • absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Szkolenia:

 • „Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego – zabawy fonetyczne” Europejski Dzień Logopedy „Usłysz mnie”, Warszawa
 • „Autyzm – szkolenie podstawowe”, ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, Warszawa
 • „Pacjent z dysfagią neurogenną w opiece logopedy. Aspekty diagnozy i terapii” UMCS, Lublin
 • Prowadzenie warsztatu z metody Lax Vox, Warsaw International Medical Congress, WUM, Warszawa
 • „Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” dr hab. Jolanta Panasiuk
 • „Guguhopla – od zabawy do mówienia” dr M. Machoś
 • „Emisja głosu w pracy nauczycieli i pedagogów” Szkoła Zdrowego Głosu
 • „Emisja głosu w gabinecie logopedycznym” Akademia Logopedy
 • „Oddychanie w terapii logopedycznej” dr Mira Rządzka
 • „Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy”
 • „Ankyloglosja. Krótkie wędzidełko języka”
 • "Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie” - Ewelina Mendala-Kwoczek
 • „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży” Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska
   

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • zdobycie I miejsca za najlepszy referat „Nauczyciele w grupie wysokiego ryzyka zaburzeń i chorób zawodowych ze strony narządu głosu” podczas konferencji naukowej „Człowiek i jego środowisko” (UJK)
 • Koordynator warsztatu z metody „Lax Vox” podczas 15th Warsaw International Medical Congress – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • „Diagnoza i terapia logopedyczna w perspektywie światowej" - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Organizacja oraz czynny udział w "I Studenckiej Konferencji Dysfagia - przełknij to!" - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • „Logopedia - wiele kierunków, jeden cel" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • „Białostockie Spotkania Młodych Logopedów. Med" Uniwersytet w Białymstoku
 • „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo” – UJK w Kielcach

Publikacje:

 • „Rola rodzica w rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka” w: Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo, cz 3, Kielce 2019
 • „Nauczyciele w grupie osób najbardziej narażonych na wystąpienie zaburzeń oraz chorób ze strony narządu głosu” w: Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo, cz. 4, Kielce 2020

 

Małgorzata Lewicka - pedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny

Wykształcenie:

 • SGGW Studia Magisterskie -Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
 • Uniwersytet Humanistyczny SWPS – Logopedia -Studia Podyplomowe

Certyfikaty:

 • Certyfikat MFT 9-99 sTArs – Terapia miofunkcjonala wg A. Kittel (uczestnictwo w szkoleniu uprawnia do prowadzenia terapii miofunkcjonalnej)

Szkolenia:

 • Ocena Funkcjonalna Traktu Ustno-Twarzowego. Mioterapia- E. Mendala – Kwoczek.
 • Terapia miofunkcjonalna Wg. A. Kittel Mft 9-99. Barbara Paradowska.
 • Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne. Mgr. Aleksandra Kaczyńska.
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego - Małgorzata Gawryl.
 • Wędzidełko: ocena, przygotowanie do podcięcia i opieka po zabiegu.
 • Rotacyzm - metodyka postępowania w terapii rotacyzmu.
 • Afazja u osób dorosłych.

Doświadczenie:

 • Logopeda w Poradni Logopedycznej Logann od 2019 roku. Zajmuje się prowadzeniem terapii logopedycznej i miofunkcjonalnej pacjentów z trudnościami artykulacyjnymi, dyslalia, ankyloglosją oraz z osobami dorosłymi po przebytych incydentach neurologicznych, a także terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Praktyka specjalistyczna na oddziale neonatologicznym w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
 • Praktyka specjalistyczna w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży.
 • Praktyka specjalistyczna w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
 • Praktyka specjalistyczna w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
 • Praktyka specjalistyczna w Przedszkolu Specjalnym nr 249 w Warszawie
 • Praktyka w Szkole Podstawowej przy Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym
 • Praktyka specjalistyczna w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornej
 • Praktyka specjalistyczna w licznych poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, szkołach podstawowych, przedszkolach w warszawie.
 • Nauczyciel wspomagający w Przedszkolu The English Playhouse od 2017 roku.

 

mgr Weronika Kamińska – logopeda


Wykształcenie:

 • Studia I stopnia na kierunku logopedia realizowanym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Studia II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym


Szkolenia:

 • Przychodzi dziecko do logopedy. Jak profesjonalnie przeprowadzić diagnozę logopedyczną?
 • Ankyloglosja- krótkie wędzidełko języka, diagnoza i terapia przed i po zabiegu.
 • Szkolenie wewnętrzne w Poradni Logopedycznej Logann z zakresu terapii miofunkcjonalnej.
 • Głoski K/G
 • Dyslalia wieloraka
 • Głoski F/W
 • Terapia dyslalii od teorii do praktyki
 • Seplenienie
 • Głoski TDN/L
 • Rotacyzm
 • Głoski dźwięczne i bezdźwięczne
 • Szereg szumiący

 

Marta Zdyb – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, logorytmiki


Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski, kierunek logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia - licencjat
 • Uniwersytet Warszawski, kierunek logopedia ogólna i kliniczna, studia II stopnia – magister
 • Collegium Humanum, kierunek neurologopedia, studia podyplomowe – w trakcie
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – kurs I oraz II stopnia z zakresu integracji sensorycznej


Szkolenia:

 • SMURF - Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów - prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia - podejście autorskie - mgr Ewelina Mendala-Kwoczek
 • Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne – mgr Aleksandra Kaczyńska
 • Kinestotaping w logopedii, medycynie estetycznej twarzy i fizjoterapii stomatologicznej – dr hab. Ewa Mikołajewska
 • Logorytmika - ruch, słuch, słowo – mgr Ewa Bombol
 • Niemowlak u logopedy, część I – wprowadzenie - dr n. hum. Marzena Machoś
 • Niemowlak u logopedy, część II - Miobobo © (krótkie wędzidełko języka u niemowląt - podejście praktyczne) - dr n. hum. Marzena Machoś
 • ORM-36: Jak rozgryźć opóźniony rozwój mowy? 8 kroków do efektywnej terapii – mgr Marta Czajka
 • Opóźniony rozwój mowy. Autyzm w praktyce logopedycznej -  mgr Dominika Szczepanik
 • Analiza złożonych przypadków logopedycznych -diagnoza i postępowanie terapeutyczne - mgr Katarzyna Szłapa

 

Dorota Puziuk - Logopeda, Terapeuta emisji głosu
Wykształcenie:

 • 2016 – 2021 Uniwersytet Warszawski - kierunek Logopedia Ogólna i Kliniczna
 • 2012 – 2016  Studium Aktorskie im. A. Sewruka przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie - aktor dramatu

Doświadczenie:

 • 2021 -  Poradnia logopedyczna „Logann”
  • Terapia indywidualna (dyslalia, ORM, dyzartria, emisja głosu, niepłynność mowy)
  • Staż logopedyczny
 • 2018 – 2020 Planeta Warszawa, półkolonie
  • Prowadzący warsztatów, wychowawca
 • 2018 - 2020 Centrum Edukacji Filmowej
  • Prowadzący pokazów multimedialno-edukacyjnych dla dzieci
 • 2016 – 2017 Zajęcia indywidualne z dorosłymi i młodzieżą
  • Instruktor teatralny
 • 2016 – 2017 Niepubliczne przedszkole „Bratek” w Olsztynie
  • Instruktor teatralny, zajęcia grupowe
 • 2013 – 2016 Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie
  • Aktor

Odbyte Warsztaty i Szkolenia:

 • 2021 – Terapia Miofunkcjonalna, Prow. Eliza Trojanowska
 • 2021 – Szkolenie z zakresu Dyslalii, Prow. Marta Czajka
 • 2021 – Szkolenie „Jak wywołać głoskę R”, Prow. Marta Czajka
 • 2021 – Szkolenie „Wędzidełko okiem praktyka – diagnoza, terapia przed i po zabiegu”
 • 2021 – Zabawy logopedyczne w żłobku i przedszkolu, Prow. Mgr. Karolina Hzacent
 • 2021 – Zabawy stymulujące rozwój emocjonalny, Prow. Emilia Pisarzowska-Izbińska
 • 2021 – Zabawy paluszkowe w żłobku i przedszkolu, Prow. Mgr. Marta Patalong
 • 2020 – Logorytmika – zabawy i scenariusze logorytmiczne – szkolenie
  • Teczka Logopedy; Baas Logopeda
 • 2017 – 2020 Praktyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • logopedia szkolna i przedszkolna (Niepubliczne Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Warszawie, SP 340 w Warszawie)
  • terapia osób po laryngektomii ( Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM)
  • terapia osób po udarach (Szpital Grochowski w Warszawie, Poradnia „Logann” w Warszawie)
  • terapia dzieci z zaburzeniami (PPP nr24 w Warszawie, PPP nr5 w Warszawie)
  • terapia osób z zaburzeniami płynności mowy (SPPP „TOP” w Warszawie)
  • terapia osób z zaburzeniami słuchu (Instytut Głuchoniemych, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym)
 • 2016 – Warsztaty z Dykcji i Emisji głosu, Prow. Magdalena Zaorska
 • 2014 – Warsztaty z zakresu Techniki Aleksandra

 

Marlena Kondej - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki
 
Wykształcenie:
 
 • 2018-2019 Studia podyplomowe w WSPiA O/Z w Warszawie - Terapauta Integracji Sensorycznej
 • 2013-2015 Studia magisterskie w Akademi Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie - magister fizjoterapii, specjalizacja w ortopedii
Szkolenia:
 
 • SCOLAR Stosowana Analiza Zachowania (2022)
 • Acentrum Szkolenia S.C.A Giczewska, W. Bartkiewicz) Terapia Ręki (2019)
 • Kręgosłup- osteopatyczna diagnostyka i leczenie (mgr. Bogusław Mazur D.O) (2018 - IV MODUŁY)
 • Kinezjotaping Polska Kurs z kinesiotapingu (stopień podstawowy i rozszerzony) (2013)
Doświadczenie:
 
 • Fizjoterapeuta/Terapeuta Integracji Sensorycznej/Koordynator Fizjoterapii
 • Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Małe Kajtki" (09/2020 - obecnie)
 • Fizjoterapeuta/Terapeuta Integracji Sensorycznej/Terapeuta Ręki/Manager Rehabilitacji
 • Oxygen Fitness&Wellness Club Sp. z o.o. (12/2016 - obecnie)
 • Projekt unijny - rehabilitacja dziecięca w przedszkolach integracyjnych (2018 - 2019)

 

Dorota Hajda - logopeda
Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski, Logopedia ogólna i kliniczna

Kursy, szkolenia:

 • AAC - komunikacja alternatywna i wspomagająca, zorganizowane przez Przedszkole Terapeutyczne Ooniwerek Fundacji Koocham
 • Połykanie w logopedii - wskazówki do diagnozy i terapii
 • Szkolenie z terapii miofunkcjonalnej
 • Zabawy w terapii ORM
 • Frenotomia - ćwiczenia i masaże
 • Jak działa głos - w studio doskonalenia głosu Voice Progress

 

Paulina Jakimiak - Logopeda
Absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doświadczenie w pracy z pacjentami zarówno dorosłymi, jak i dziećmi zdobywała na licznych praktykach m. in: na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, na Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, w Klinice Otolaryngologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym, a także w placówkach oświatowych.    
Szczególnie interesuje się zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym, a także świadomością na temat tych zaburzeń.
Współorganizatorka I Studenckiej Konferencji Logopedycznej „Dysfagia-przełknij to!”.

Szkolenia:

 • Zaburzenia mowy po przebytym udarze mózgu u pacjentów dorosłych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Seplenienie międzyzębowe - diagnoza, metody korekcji i terapii
 • Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka
 • SMURF - Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów - prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym - mgr Gabriela Lorens
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym - dr Mira Rządzka
 • ORM bez teorii I i II edycja - mgr Marta Czajka
 • Terapia dzieci z zaburzeniami pochodzenia korowego cz. 1
 • Opóźniony rozwój mowy - terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy

 

Agnieszka Ziętarska – logopeda, nauczyciel języka polskiego, neurologopeda. Jestem absolwentką kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim (studia licencjackie) oraz pedagogiki specjalnej, specjalność logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (studia magisterskie). Moje prace dyplomowe dotyczyły zaburzeń mowy i języka osób z trisomią 21. Na co dzień pracuję głównie z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenia:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza – terapia – masaż
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1
 • Modelowanie bez tajemnic
 • Logorytmika
 • Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna
 • Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka, diagnoza i terapia przed i po zabiegu
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się
 • Nauka czytania od sylaby do zdania

 

Mgr Magdalena Wielogórska - logopeda, psycholog

 • absolwentka kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim,
 • w trakcie studiów psychologicznych (V rok) ze specjalnością kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń artykulacyjnych występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych, a także terapii dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy oraz z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi rehabilitację logopedyczną i neurorehabilitację funkcji poznawczych u osób dorosłych z afazją i dyzartrią oraz takich, które w wyniku uszkodzenia struktur mózgowych takiej pomocy potrzebują. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach, a także w Ośrodku Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Koparka” w Warszawie.

 

Magdalena Daszkiewicz

Wykształcenie:

 • Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu (instruktor teatralny)
 • Aktorska Szkoła Haliny i Jana Machulskich w Warszawie (zawód aktor)
 • Uniwersytet Warszawski, wydział filologia polska, kierunek logopedia, licencjat
 • Uniwersytet Warszawski, wydział filologia polska, kierunek logopedia, II stopień studiów, magister
 • Uniwersytet SWPS, Studia Podyplomowe Wczesna Interwencja i Wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
 • Uniwersytet SWPS, Studia Podyplomowe Neurologopedia

Ukończone szkolenia i kursy:

 • kurs I i II stopnia dramy oraz I i II stopień teatralny-teatr szkolny
 • kurs wychowawców kolonijnych
 • kurs w zakresie Kinestezji Edukacyjnej
 • kurs "Animator Zabaw dla Dzieci"
 • kurs „Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka” I i II stopień, DOBRA KADRA
 • kurs 35 h „ACC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”
 • szkolenie 19h „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I, SYNAPSIS
 • szkolenie 19h, „Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą- inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To Zespół Aspergera”- Luce Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera”. Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera, SYNAPSIS
 • kurs „Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia-praktyka bez teorii”
 • kurs „Funkcje motoryczne narządów mowy (oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmu) w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej”, DOBRA KADRA,
 • kurs Masażu Logopedycznego, DOBRA KADRA
 • kurs „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”, Od pestki do ogryzka.

 

 

mgr Anna Skotnicka - pedagog specjalny, terapeuta Metody Warnkego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansen IAS, dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Metody Krakowskiej, hipoterapeuta. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność pedagogika terapeutyczna. Ukończyła I i II stopień kursu terapii Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od dziesięciu lat prowadzi terapię integracji sensorycznej, terapię ręki. Od sześciu lat zajmuje się Indywidualną Stymulację Słuchu Johansen IAS. Odbyła czteromiesięczną praktykę w terapii z dziećmi autystycznymi w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyła w delfinoterapii dzieci autystycznych. Wieloletni wolontariusz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Prowadziła autoterapię dzieci z zaburzonym kontaktem pod okiem dr H. Olechnowicz przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracowała metodą Opcji. Odbyła stugodzinną praktykę z Metody Krakowskiej pod okiem Iwony Wójtowicz oraz wszystkie wymagane szkolenia z tego zakresu. Długoletni członek i  pracownik Fundacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hej Koniku!”. Ukończyła kurs I stopnia metody INPP, Trening zastępowania agresji ART, kurs pracy z dzieckiem z ADHD w Centrum CBT.

 

Róża Błońska - neurologopeda - specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta integracji
sensorycznej, certyfikowany realizator PECS, certyfikowany terapeuta ręki.

Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku: Logopedia ogólna i kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Katedrze i Klinice Otolaryngologii SPCSK w Warszawie, Katedrze i Klinice Neurologii SPCSK w Warszawie, na Oddziale Patologii Noworodka z pododdziałem Opieki Pośredniej i Opieki Ciągłej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Ukończyła roczny staż logopedyczno-terapeutyczny w Fundacji Synapsis, uczestnicząc tym samym w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestniczka wielu certyfikowanych szkoleń i kursów, a także konferencji. W swojej pracy zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się również w diagnozie i terapii zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży oraz dorosłych, terapii logopedycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeniami płynności mówienia o podłożu lingwistycznym i konsultacjami logopedyczno-ortodontycznymi. W terapii przyjęła responsywny styl pracy, który charakteryzuje się dostosowaniem działań terapeutycznych do poziomu rozwojowego każdego dziecka. Postępowanie terapeutyczne z pacjentem dotyczy przede wszystkim, reagowania, stwierdzania lub działania na rzeczywisty ,,stan’’ dziecka. Powyższy styl pracy umożliwia ukierunkowanie rodzaju interakcji na wcześniej wyznaczony cel terapii. Wykorzystuje również w swojej pracy zawodowej elementy programu terapeutycznego HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficency), który jest holistycznym podejściem propagującym pracę z osobami z zaburzeniami rozwojowymi całościowo pod kątem układu nerwowego, dostosowania środowiska i diety. Współpracuje z innymi specjalistami, w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej)