PACJENCI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

Wychodząc na przeciw potrzebom osób  ze szczególnymi potrzebami w zakresie szeroko rozumianej komunikacji (6 września 2021r.) placówka nasza wprowadza następujące udogodnienia:

  • Dla osób niewidomych i niedowidzących; wprowadzono tło kontrastowe, dostosowano możliwość powiększania czcionki, oraz umieszczono podpisy pod zdjęciami, zawarte w kodzie strony dla urządzeń odczytujących treść strony.
  • Dla osób niemówiących ; udostępniono kwestionariusz zgłoszeniowy w którym pacjent wskazuje swój problem terapeutyczny i podaje dane do kontaktu.
  • Dla osób głuchych i niedosłyszących; udostępniono nagranie treści w języku migowym, mówiące o zakresie działań poradni, oraz możliwościach kontaktu z placówką (w trakcie przygotowań).