Nowości

Poradnia logopedyczna Logann jest administratorem danych osobowych
każdego zarejestrowanego i leczonego pacjenta zgodnie z:
- ustawą o prawach pacjenta (z dnia 6.11.2008r)
- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (z dnia 27.04.2016r)
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych [RODO]
- rozporządzeniem M.Z. (z dnia 9.11.2015r) w sprawie rodzajów
  i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

- Kinesiotaping:
Kinesiotaping to metoda plastrowania polegająca na naklejaniu specjalnej taśmy (o właściwościach elastycznych) na powierzchnię ciała. Kinesiotaping został opracowany przez dr Kenzo Kase, japońskiego chiropraktyka w latach 70 ubiegłego stulecia. Dr Kenzo Kase stworzył specjalną elastyczną taśmę – plaster dynamiczny stosowany w tej metodzie. Kinesiotaping jest jedną z metod wspomagających terapię neurologopedyczną (ponadto oferujemy Państwu elektrostymulację oraz terapię manualną). Regularne i intensywne plastrowanie przynosi widoczne efekty w terapii pacjentów:

 • po udarach mózgu lub innych incydentach neurologicznych
 • u pacjentów z zaburzeniami połykania
 • u pacjentów z SLA, SM
 • u pacjentów z zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi
 • u pacjentów z porażeniem nerwów

Plastrowanie stosujemy w wielu innych jednostkach chorobowych, których efektem jest osłabienie mięśni. Oferta kinesiotapingu skierowana jest również do najmłodszych pacjentów, jako metoda wspierająca terapię artykulacji, połykania, a także przy treningu prawidłowej pozycji spoczynkowej języka.
 

- ELEKTROSTYMULACJA - podniebienia miękkiego, warg i języka
Metoda dedykowana jest pacjentom z:

 • obniżoną funkcją aparatu artykulacyjnego
 • dyzartrią (zaburzenia artykulacji)
 • mową nosową
 • obniżoną funkcją podniebienia miękkiego

 Efekty elektrostymulacji:

 • wzrost elastyczności tkanek miękkich poddawanych zabiegowi
 • poprawa siły mięśniowej

Częstotliwość  zabiegów ustalana jest indywidualnie (średnia 3 serie zabiegów po 10 zabiegów w jednej serii)
 

- Rehabilitacja logopedyczna dla pacjentów po przechorowaniu Covid-19 u których występują:

 • problemy oddechowe
 • osłabienie siły mięśniowej, zaniki mięśniowe
 • trudności z mówieniem - chrypka, osłabienie siły głosu, bezgłos
 • trudności z połykaniem
 • trudności poznawcze i komunikacyjne


- APARATY SŁUCHOWE:

kontakt w sprawie apartów słuchowych: 508 157 423


- BADANIE INTELIGENCJI(IQ):

 • dzieci od 3r.ż
 • młodzieży
 • dorosłych


- PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA
konsultacje niemowląt i dzieci od 3 miesiąca życia do 3 roku życia, u których stwierdzono wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe, trudności w karmieniu jedzeniu i żuciu, nieprawidłowy tor oddychania, nieprawidłową funkcję języka i warg


- MASAŻE

 • klasyczny
 • leczniczy
 • sportowy
 • izometryczny
 • relaksacyjny
 • Shantala - dedykowany dla niemowląt i małych dzieci
 • drenaż limfatyczny


- Rehabilitacja neurologiczna dzieci i osób dorosłych
 

- Ćwiczenia grupowe "Zdrowy kręgosłup" dla dzieci i osób dorosłych
 

- TUS - trening umiejętności społecznych, kierowany jest do dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysoko funkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może pomóc również dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem na różne sytuacje społeczne.


- TERARIA ZAJĘCIOWA - kierowana jest do dzieci (0-13 lat) nadpobudliwych, z obniżoną koncentracją uwagi, z obniżoną sprawnością grafomotoryczną, mających trudności z percepcją wzrokową, pamięcią wzrokową i czytaniem.


- BADANIE PRZESIEWOWE (pobierz dokument)


- BADANIE ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ TEST DLA DZIECI OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA
(pobierz dokument)


- Organizujemy  „małe grupy terapeutyczne” dla dzieci z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • deficytami w koncentracji uwagi dowolnej
 • deficytami w zakresie integracji sensorycznej

Cel terapeutyczny – kompleksowe wieloaspektowe oddziaływanie na rozwój dziecka w tym, na rozwój mowy.
Terapię prowadzić będzie specjalista będący jednocześnie – neurologopedą , psychologiem i terapeutą integracji sensorycznej.


- Organizujemy szkolenia z zakresu techniki mowy i emisji głosu – są  one przeznaczone dla przyszłych logopedów, nauczycieli, kandydatów i studentów dziennikarstwa, aktorstwa, oraz wszystkich chcących doskonalić swoje umiejętności  w zakresie poprawnej wymowy i komunikacji. (Więcej w zakładce "Szkolenia")
Celem szkolenia jest dbanie o prawidłową dykcję i artykulację poprzez:

 • ustalenie prawidłowego toru oddechowego
 • usprawnianie funkcji aparatu artykulacyjnego
 • zapoznanie z prawidłową wymową samogłosek i spółgłosek
 • prezentowanie i uczenie trudnych dykcyjnie tekstów
 • spowalnianie tempa mowy


- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (już od 3 m-ca życia):

 • ocena prawidłowości odruchów (ssania, kąsania ...)
 • ocena nadwrażliwości w obrębie twarzy
 • ocena napięcia mięsniowego twarzy (ocena funkcji języka, warg ...)


- Rehabilitacja w logopedii:

 • masaże - w tym Costillo-Moralesa
 • odwrażliwianie twarzy i jamy ustnej
 • nauka ssania, gryzienia i żucia
 • ćwiczenia rehabilitacyjne u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym


- Terapia ręki: indywidualnie i grupowo


- Metoda Krakowska: metoda ogólnorozwojowa opracowana przez panią profesor Jagodę Cieszyńska i jej zespół. Metoda zakłada stymulację i stopniowe rozwijanie wszystkich funkcji poznawczych dziecka zgodnie z etapami rozwoju dzieci zdrowych. Skupia się przede wszystkim na rozwoju intelektualnym i systemowym budowaniu języka dziecka, co pozwala mu na skuteczną komunikację oraz myślenia abstrakcyjne, a tym samym rozwija inteligencję.  Metoda wykorzystuje najnowszą wiedzę neurobiologiczną na temat neuroplastyczności mózgu dziecka i funkcji jego półkul. Jej ważnym elementem (jednym z kilkunastu) jest wczesna nauka czytania. Metoda polecana jest dla dzieci z wszelkimi zaburzeniami - od autyzmu po dysleksję. Mogą nią również pracować dzieci zdrowe.

- Profilaktyka wad postawy


- Ćwiczenia dla kobiet w ciąży


- Zdrowy kręgosłup - ćwiczenia indywidualne i grupowe