Świetlica Terapeutyczna dla pacjentów z trudnościami w komunikacji

Świetlica Terapeutyczna dla pacjentów z trudnościami w komunikacji

Świetlica przeznaczona jest dla osób dorosłych po udarach mózgu, wypadkach komunikacyjnych oraz innych incydentach neurologicznych. Spotkania odbywają się 1-2 razy w tygodniu, z psychologiem, neuropsychologiem, neurologopedą w przyszłości z terapeutą komunikacji alternatywnej.

W przyjaznej i serdecznej atmosferze uczestnicy ćwiczą pamięć, myślenie, mają możliwość usprawniania komunikacji. Dla osób chętnych istnieje dodatkowo możliwość prowadzenia; rehabilitacji, terapii zajęciowej, ćwiczeń ruchowych i relaksacyjnych.
 
Koszt terapii uzależniony jest od ilości uczestników, oraz ilości wybranych ćwiczeń terapeutycznych.

Przykład ćwiczeń grupowych z neuropsychologiem i neurologopedąPrzykład ćwiczeń grupowych z neuropsychologiem i neurologopedą