Zapisy

Aby skorzystać z przyjęć w naszej poradni w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (bezpłatnie) należy:

  • Uzyskać skierowanie do poradni specjalistycznej (logopedycznej) od lekarza pierwszego kontaktu
  • Telefonicznie lub osobiście umówić termin wizyty

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28/12/2020 roku porady specjalistyczne w zakresie logopedii zostały wyłączone z wykazu świadczeń opieki zdrowotnej dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informatyzacji Medycznej.

Aby zarejestrować się do Poradni Logopedycznej prosimy o posiadanie dotychczasowej wersji skierowań w formie papierowej.

Ubezpieczenie pacjentów jest weryfikowane systemem e-WUŚ.

Na wizytę należy zabrać wymienione dokumenty oraz:

  • książeczkę zdrowia
  • wypis ze szpitala w przypadku pacjentów hospitalizowanych
  • historię choroby

Są to warunki niezbędne, których spełnienie zapewni odbycie wizyty w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja telefoniczna:
 
TARGÓWEK ul. Bartnicza 4
tel. 22 814 55 31, w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 08.00 - 20.00
 
BEMOWO ul. Wrocławska 19/209
tel. 22 814 55 31, w dniach poniedziałek  – piątek, w godz. 08.00 - 20.00